BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniak-Łebkowska Grażyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Mobilność strategiczna i operacyjna przedsiębiorstwa - uwarunkowania wewnętrzne
Strategic and Operational Mobility of an Enterprise - Internal Contingencies
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 591-606, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Przewaga konkurencyjna, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Decyzje operacyjne
Strategic management, Competitive advantage, Enterprise management, Operational decisions
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Mobilność strategiczna i operacyjna jest cechą, którą powinny rozwijać przedsiębiorstwa działające w burzliwym otoczeniu o narastającej konkurencji i nowych wyzwaniach. Kluczowe zasoby wymagają wyróżniających kompetencji zarządczych i proaktywnych systemów zarządzania zapewniających skuteczność i opłacalność w warunkach przemijających przewag konkurencyjnych. Mobilność strategiczna i operacyjna ma inną postać w przedsiębiorstwach dużych z fazy surowcowo-przetwórczej, niż w mniejszych działających na rynku wyrobów finalnych i usług. (abstrakt oryginalny)

Companies competing in turbulent environments facing new challenges should shape their strategic and operational mobility. Key resources have to be be converted into distinctive competences and proactive management systems aimed at effectiveness and profitability. Mobility differs among large companies active in raw materials and processing industries from the SMEs offering final consumer products and services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Alter, A. (2014). Mobility becomes a strategic goal, not just a productivity tool. CIO Insight.
 2. Baghai, M., Coley, S., White, D. (1999). The alchemy of growth: Kickstarting and sustaining growth in your company. McKinsey, Orion Business Books, s. 75.
 3. Bain J.S. (1959). Industrial Organization. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 4. Bain J.S. (1954). Economies of Scale, Concentration, and Condition to Entry in Twenty Manufacturing Industries. American Economic Review, Vol. 44, N. 1 (Mar.), 15-39.
 5. Bain J.S. (1956). Barriers to New Competition. Cambridge: MA, Harvard University Press.
 6. Bain J.S. (1959). Industrial Organization. New York: John Wiley & Sons, Inc. (II edition, 1967).
 7. Bain J.S. (1966). International Differences in Industrial Structure. New Haven: Yale U.P.
 8. Baumol W.J., Panzar J.C., Willig R.D. (1982). Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.
 9. Caves R., (1964). American Industry: structure, conduct, performance. Englewoods Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
 10. Bossidy, L., Charan, R. (2002). Execution. The Discipline of Getting Things Done. Crown Business.
 11. Downes, L., Nunes, P. (2014). Big Bang Disruption: Strategy in the Age of devastating Innovation, Penguin Group, US, Kindle edition.
 12. Krupski, R. (red.) (2008). Elastyczność organizacji. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 13. Leśniak-Łebkowska, G. (2014). Zarządzanie proinnowacyjne w warunkach nietrwałych przewag konkurencyjnych, w: Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele, cz. I. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 183, red. H. Bieniok, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 14. Marek, S. (red.), (1999). Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 15. McGrath, R. (2013). Transient Advantage. HBR, June, 62-67.
 16. Romanowska, M. (2006). Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do jego zasobów, w: Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Prace Naukowe WWSZiP, red. R. Krupski, Wałbrzych, 93.
 17. Ryall, M.D. (2013). The New Dynamics of Competition: An Emerging Science for Modeling Strategic Moves.
 18. Slack, N., Chambers, S., Johnston, R. (2004). Operations Management, Harlow: FT Prentice Hall.
 19. Sopińska, A. (2014). Impact of the crisis on resources management. Journal of Management and Financial Sciences, Volume VII, Issue 18, s. 28.
 20. Waurzyniak, P. (2014). Connecting the Digital World with the Factory Floor. New collaborative 3D plant process planning and visualization tools are helping manufacturers prove out PLM's promise. Manufacturing Engineering, April.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu