BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korpysa Jarosław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Endogeniczne determinanty przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw - wynik badań
Endogenous Determinants of Competitive Advantage of Microenterprises - the Result of Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 607-618, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Konkurencyjność, Przewaga konkurencyjna, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe, Wyniki badań
Micro-enterprise, Competitiveness, Competitive advantage, Enterprises study, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podstawowym celem jest analiza endogenicznych determinant przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw. Powyższy cel zdeterminował układ artykułu. W pierwszej części opracowania przedstawione zostały podstawowe zagadnienie teoretyczne dotyczące badanej problematyki. Rozważania te stanowiły podstawę do prezentacji wyników badań przeprowadzonych wśród 453 mikroprzedsiębiorstw w 2014 r. (abstrakt oryginalny)

The article is a theoretical - empirical. The basic goal is identify the determinants of competitive advantage of microenterprises. This goal determined the article. The first part is been presented theoretical issues. These considerations were the basis for presenting the results of survey conducted in 20014 year among of 453 micro-enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Caputa, W. (2010). Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w okresie globalizacji. [W:] Caputa W., Szwajca D. (red.) Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Warszawa: CeDeWu.
 2. Delgado, M., Ketels, C., Porter, M.E., Stern, S. (2012). The determinants of national competitiveness, No. 18249. National Bureau of Economic Research.
 3. Dess, G.G., Lumpkin, G.T. (2005). The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. The Academy of Management Executive, 19(1), 147-156.
 4. Dzikowska, M., Gorynia, M. (2012). Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?. Gospodarka Narodowa, 4(248), 4-13.
 5. Gorynia, M., (2010). Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym. [W:] Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, 77, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Jankowska-Mihułowicz, M. (2008). Decyzje menedżerskie jako wewnętrzne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw, [W:] Dębicka, O., Oniszczuk-Jastrząbek, A., Gutowski, T., Winiarski, J. (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, 190-194 Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw. Warszawa: PARP.
 8. Lachiewicz, S., Łuczka, T., Stawasz, E. (2010). Znaczenie i obszary badań nad innowacyjnością i konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Łódzka, 5-16.
 9. Lin, C.T.S. (2015). Competitive advantage for fast growth SMEs: a study of the effects of business orientation and marketing capabilities on firm performance. In Marketing, Technology and Customer Commitment in the New Economy, 292-298. Springer International Publishing.
 10. McKelvie, A., Davidsson, P. (2009). From resource base to dynamic capabilities: An investigation of new firms. British Journal of Management, 20, 63-80.
 11. O'Donnell, A., Gilmore, A., Carson, D., Cummins, D. (2002). Competitive advantage in small to medium-sized enterprises. Journal of Strategic Marketing, 10(3), 205-223.
 12. Oniszczuk-Jastrząbek, A. (2013). Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 70, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 13. Plawgo B., Klimczak T., Czyż P., Boguszewski R., Kowalczyk A. (2013). Regionalne systemy innowacji w Polsce - raport z badań, Warszawa: PARP.
 14. Porter, M.E., Kramer, M.R. (2002). The competitive advantage of corporate philanthropy. Harvard Business Review, 80(12), 56-68.
 15. Stanienda, J. (2006). Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła.
 16. Stankiewicz, M.J. (2009). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. [W:] Bieńkowski, W., Szczygielski, K. (red.), Rozważania o rozwoju gospodarczym Polski, 89-90, Warszawa: Oficyna Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa.
 17. Stawasz, E. (2009). Realizacja i integracja polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości (wybrane problemy na przykładzie regionu łódzkiego). [W:] Nowakowska, A. (red.), "Budowanie zdolności innowacyjnych regionów", Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 18. Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P. (2013). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa: PARP.
 19. Walczak, W. (2009). Niematerialne determinanty konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. [W:] Lachiewicz, S., Matejun, M., (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, 112-115, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 20. Walczak, W. (2010). Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. E-mentor, 5(37).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu