BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Anita (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ systemu negocjacji płacowych na funkcjonowanie rynku pracy
Wage Bargaining and Labour Market Performance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 938-951, rys., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Płace, Negocjacje, Związki zawodowe, Bezrobocie, Rynek pracy
Wages, Negotiations, Trade unions, Unemployment, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Negocjacje płacowe uważane są za jeden z najważniejszych mechanizmów wpływających bezpośrednio na rynek pracy w krajach OECD. Teoria ekonomii dowodzi, iż bezrobocie równowagi wzrośnie, gdy w wyniku negocjacji płacowych ustalony zostanie poziom płac wyższy niż wynikający z wydajności pracy. Wyniki badań empirycznych pokazują, iż szczególne znaczenie dla poziomu bezrobocia ma poziom centralizacji/koordynacji negocjacji płacowych. Dotychczas udowodniono, iż wysoce scentralizowane negocjacje płacowe wpływają na obniżenie przeciętnego poziomu bezrobocia. W przypadku pozostałych wskaźników charakteryzujących model negocjacji płacowych wyniki badań są niejednoznaczne. Wynika to z faktu, iż te same uwarunkowania instytucjonalne mogą oddziaływać w zróżnicowany sposób na rynek pracy, w zależności od uwarunkowań gospodarczych i politycznych. (abstrakt oryginalny)

The wage bargaining process is one of the factors that contribute to the deterioration of employment performance observed in many OECD countries. Economic theory identifies that equilibrium unemployment will be higher when trade union bargaining power set aggregate wages at a level that is too high relative to overall productivity. Recent studies have confirmed a robust association between one of the key factors of wage bargaining: the centralization/co-ordination and labour market performance. An empirical research suggests that high level of centralization and co-ordination tends to achieve lower unemployment than other institutional set-ups. But non-robustness of results connected with other factors reflects the difficulty of measuring bargaining structures and practices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bassanini A., Duval R., Employment patterns in OECD countries: Reassessing the role of policies and institutions, Social, Employment and Migration Working Papers, 2006, no. 35.
 2. Belot M., Ours J.C. van, Does the recent success of some OECD countries in lowering their unemployment rates lie in the clever design of their labour market reforms?, Discussion Paper, 2000, no. 147.
 3. Blanchard O., Wolfers J., The role of shocks and institutions in the rise of European unemployment: The aggregate evidence, "The Economic Journal" 2000, vol. 110.
 4. Boeri T., Ours J. van, The economics of imperfect labor markets, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2008.
 5. Boosting jobs and incomes, OECD Employment Outlook, Paris 2006.
 6. Buscher H., Dreger Ch., Ramos R., Surinach J., The impact of institutions on the employment performance in European labour markets, Discussion Paper, 2005, no. 1732.
 7. Calmfors L., Centralisation of wage bargaining and macroeconomic performance - a survey, "OECD Economic Studies" 1993, no 21.
 8. Calmfors L., Driffel J., Bargaining structure, corporatism and macroeconomic performance, "Economic Policy" 1988, no. 6.
 9. Elmeskov J., Martin J.P., Scarpetta S., Key lessons for labour market reforms: Evidence from OECD countries' experiences, "Swedish Economic Policy Review" 1998, no. 5.
 10. Fitoussi J.P., Jestaz D., Phelps E.S., Zoega G., Roots of the recent recoveries: Labor reforms or private sector forces?, "Brookings Papers on Economic Activity" 2000, no. 1.
 11. Horvath H., Szalai Z., Labour market institution in Hangary with focus on wage and employment flexibility, Magyar Namzeti Bank, Occasional Papers, no. 77, Budapest 2008.
 12. ICTWSS: Database of institutional characteristics of trade unison, wage setting, state intervention and social pacts in 34 countries between 1960 and 2007, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS), University of Amsterdam, Amsterdam 2009.
 13. International Monetary Fund, Unemployment and labor market institutions: Why reforms pay off, World Economic Outlook, Washington DC 2003.
 14. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 15. Lewandowski P., Koloch G., Regulski A., Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2008.
 16. Mijal M., Tchorek G., Uwarunkowania efektywności polskiego rynku pracy w obliczu wejścia do Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia po akcesji, "Problemy Zarządzania" 2005, nr 3.
 17. Morgan J., Mourougane A., What can change in structural factors tell us about unemployment in Europe?, Working Paper, 2001, no. 81.
 18. Nickell S., Nunziata L., Ochel W., Unemployment in the OECD since the 1960s. What do we know?, "The Economic Journal" 2005, no. 115.
 19. Nickell S., Unemployment and labor market rigidities: Europe versus North America, "The Journal of Economic Perspectives" 1997, vol. 11.
 20. Nickell S., Unemployment: Questions and some answers, "The Economic Journal" 1998, vol. 108.
 21. Radziwiłł A., Scentralizowane rokowania płacowe a inflacja w Polsce, w: Alternatywne strategie dezinflacji, oprac. zbiorowe pod red. A. Wojtyny, Raport CASE nr 32, Warszawa 1999.
 22. Scarpetta S., Assessing the role of labour market policies and institutional settings on unemployment: A cross-country study, "OECD Economic Studies" 1996, no. 26.
 23. Siebert W.S., Centralizować czy nie centralizować? W kierunku efektywnego modelu rynków pracy w UE, w: Amerykański model rozwoju gospodarczego, oprac. zbiorowe pod red. W. Bieńkowskiego, M.J. Radło, SGH, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu