BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tusińska Magdalena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Konkurencyjność gospodarek w świetle koncepcji rozwoju typu catching-up
Competitiveness of Economies - a Catching-Up Interpretation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 979-990, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Luka technologiczna, Rozwój technologiczny
Economy competitiveness, Technological gap, Technological development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnej gospodarce światowej konkurencyjność gospodarek doganiających oznacza ich zdolność zbliżania się do granicy technologicznej, przy czym niektóre kraje są w stanie dokonywać tego szybciej niż inne. W niniejszym artykule rozważa się istotę konkurencyjności gospodarki oraz wskazuje czynniki, które decydują o redukcji luki rozwojowej pomiędzy krajami dościgającymi a wysoko rozwiniętymi gospodarkami. Jednym z kluczowych czynników, które decydują o tempie doganiania jest umiejętność absorbowania technologii z krajów rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

General trends of restructuring in the world economy demand a substantial rethinking of the position of every state, especially a catching-up one. Why do some countries develop much faster than other countries, the effect of what is often termed as "competitiveness"? This paper outlines a synthetic framework for analyzing the source of differences in competitiveness. The article is organized as follows. The first chapter explains the term of the competitiveness of economy. The next section characterizes the idea of catching-up economies and the third one explores what should be done to bridge the gap to the most developed states. Especially, developing economies can benefit by adopting appropriate technologies, but not only. In the last section the main conclusions are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J., Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy, red. T. Michalski, K. Piech, SGH, Warszawa 2008.
 2. Castellaci F., Technology clubs, technology gaps and growth trajectories, "Structural Change and Economic Dynamics" 2008, no. 19.
 3. Faberberg J., Srholec M., Innovation and catching-up, Working Paper, 2003, no. 24.
 4. Fageberg J., Srholec M., Knell M., The competitiveness of nations: Why some countries prosper while others fall behind, "World Development", vol. 35, no. 10.
 5. Fageberg J., Srholec M., National innovation systems, capabilities and economic development, "Research Policy" 2008, no. 37.
 6. Fagerberg J., Godinho M.M., Innovation and catching-up, Working Paper, 2003, no. 24.
 7. Fagerberg J., Technology, policy, growth - theory, evidence and interpretation, University of Oslo and Norwegian Institute of International Affairs.
 8. Fagerberg J., Verspagen B., Technology-gaps, innovation-diffusion and transformation: An evolutionary interpretation, "Research Policy" 2002, no. 31.
 9. Frantzen D., Technology, competitiveness and specialisation in OECD manufacturing, "Journal of Economic Studies", vol. 35, no. 1.
 10. Freeman Ch., Continental, national and sub-national innovation systems - complementarity and economic growth, "Research Policy" 2002, no. 31.
 11. Furman J.L., Hayes R., Catching up or standing still? National innovative productivity among 'follower' countries, 1978-1999, "Research Policy" 2004, no. 33.
 12. The Global Competitiveness Report 2009-2010, WEF.
 13. Granice konkurencji, Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1996.
 14. Hatzichronoglou T., Globalisation and competitiveness: Relevant indicators, OECD Science Technology and Industry Working Papers, 1995, vol. 5.
 15. Jasiński L.J., Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009.
 16. Kaczmarek T.T., Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki, Difin, Warszawa 2007.
 17. Krugman P., Competitiveness - a dangerous obsession, w: Competitiveness. An international economic reader, Foreign Affairs, New York 1994 (tekst dostępny w: http://www.pkarchive.org).
 18. Madej Z., Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów, w: Teoria i praktyka a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Difin, Warszawa 2006.
 19. Man T.W.Y., Lau Th., Chan K.F., The competitiveness of small and medium enterprises. A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies, "Journal of Business Venturing" 2002, no. 17.
 20. Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa 1993.
 21. Misala J., Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, SGH, Warszawa 2009.
 22. Nasierowski W., Zarządzanie rozwojem techniki. Perspektywa krajowych systemów, Poltext, Warszawa 1997.
 23. Okoń-Horodyńska E., Rozwój technologiczny i jego wpływ na formy przedsiębiorczości, w: Człowiek a proces globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 24. Schuller B.J., Lidbom M., Competitiveness of nations in the global economy. Is Europe internationally competitive?, "Economics & Management" 2009, vol. 14.
 25. Sharp M., Competitiveness and cohesion - are the two compatible?, "Research Policy" 1998, no. 27.
 26. Taskin F., Zaim O., Catching-up and innovation in high- and low-income countries, "Economic Letters" 1997, no. 54.
 27. Tunzelmann G.N. von, Government policy and the long-run dynamics of competitiveness, "Structural Change and Economic Dynamics" 1995, no. 6.
 28. Wziątek-Kubiak A., Magda I., Changes in the competitive position of the Czech Republic, Hungary and Poland in the EU market, CASE, Warszawa 2006.
 29. Wziątek-Kubiak A., Magda I., Differentiation of changes in competitiveness among Polish manufacturing industries, CASE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu