BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utzig Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kryzys finansowy a konsumpcja w krajach Unii Europejskiej
Financial Crisis and Consumption in the Countries of the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 991-1002, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Konsumpcja
Financial crisis, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Jedną z przyczyn kryzysu finansowego jest nadmierna konsumpcja, finansowana w znacznej mierze ze środków pochodzących z kredytów. Obniżenie wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych jest natomiast konsekwencją kryzysu. W opracowaniu przeanalizowano zależność pomiędzy wzrostem konsumpcji a stopą wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca. W latach 2007-2009 nastąpiło zmniejszenie realnego PKB w 16 z 27 krajów Unii Europejskiej, podczas gdy wydatki konsumpcyjne obniżyły się tylko w 9 krajach. Obliczony współczynnik korelacji pomiędzy stopą wzrostu realnego PKB na mieszkańca a realną stopą wzrostu konsumpcji wskazuje, że istnieje istotna dodatnia zależność pomiędzy analizowanymi zmiennymi. (abstrakt oryginalny)

One of the causes of the financial crisis is excessive consumption, mostly financed by credits. A decrease of consumption expenditures of households is an effect of the crisis. In the paper the dependence between consumption growth and GDP per capita growth is studied. In the period of 2007-2009 a decrease of the real gross domestic product occurred in 16 from among 27 countries of the European Union, when consumption expenditures lowered only in 9 countries. Computed correlation coefficient between real GDP per capita rate of growth and real consumption growth rate indicates that there is a significant positive dependence between analyzed variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007.
  2. Doszyń M., Analiza skłonności do konsumpcji dla poszczególnych rodzajów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2002, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, nr 15, Szczecin 2004.
  3. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2005.
  4. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
  5. Modigliani F., Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations, "American Economic Review" 1986, vol. 76, no. 3.
  6. Polska wobec światowego kryzysu finansowego, NBP, Warszawa 2009.
  7. Snowdown B., Vane H.R., Modern macroeconomics: Its origins, development and current state, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), Northampton (USA) 2005.
  8. Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa1981.
  9. Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, "Bank i Kredyt" 2009, nr 40 (4).
  10. Thomas A., Financial crises and emerging market trade, International Monetary Fund, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu