BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podlaszewska Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Friedrich Mariola (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sadowska Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena wpływu składu diety i jej uzupełniania wybranymi składnikami mineralnymi na stężenie kortykosteronu i bilans wodny u samców szczura
The Estimation of the Effect of Diet Composition and Its Supplementation with Chosen Mineral Elements on the Concentration of Corticosterone and the Water Balance at Male Rats
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 4 (65), s. 345-351, tab., bibliogr. 9 poz.
Food : Science - Technology - Quality
Słowa kluczowe
Żywność funkcjonalna, Żywienie dietetyczne, Chemia spożywcza, Biochemia, Zdrowie
Functional food, Dietary feeding, Food chemistry, Biochemistry, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena wpływu składu diety, w której pełne ziarna zbóż zamieniono na białą mąkę i sacharozę, i jej suplementacji składnikami mineralnymi, na stężenia kortykosteronu i wybrane wskaźniki gospodarki wodno-mineralnej u samców szczura. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na stwierdzenie, że zmiana składu diety spowodowała istotny spadek stężenia kortykosteronu w surowicy krwi badanych zwierząt, natomiast zastosowanie suplementacji takiej diety wybranymi składnikami mineralnymi, powodowało istotny wzrost stężenia kortykosteronu w porównaniu do grupy niesuplementowanej. Analiza uzyskanych wyników nie wykazała istotnego wpływu zmiany składu diety i zastosowanej suplementacji na ilości pobieranej wody i wydalanego moczu u badanych samców. Natomiast różnice pomiędzy ilością spożytych płynów a ilością wydalanego moczu były statystycznie istotne większe w grupie samców żywionych paszą zmodyfikowaną niesuplementowaną, w porównaniu do zwierząt z grupy żywionej paszą podstawową. Stwierdzono również istotny wpływ zastosowanej suplementacji na zawartość suchej masy w mięśniach badanych zwierząt. (abstrakt oryginalny)

The aim of a study was the estimation the influence of the composition of the diet and its supplementation with mineral components, on the concentration of corticosterone and chosen indicators of the water mineral balance at male rats. Untreated wheat, corn grains, and barley grits in the original diet were isocalorically substituted with wheat flour and sucrose. Analysis of the results allowed to conclude, that the change in diet composition resulted in a significant reduction in the serum corticosterone concentration. Supplementation of the modified diet with selected minerals resulted in a significant increase of the corticosterone concentration, compared to the animals fed the modified diet without supplementation. The change in diet composition and the supplementation applied did not affect the water uptake and urine excretion in the males. On the other hand, differences between the water uptake and the urine excretion were significantly higher in the males fed the modified diet without supplementation, compared to the animals fed the basic diet. The supplementation applied was found to have affected the muscle tissue dry weight of the animals examined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Björntorp P.: Metabolic difference between visceral fat and subcutaneous abdominal fat. Diabetes Metab., 2000, 26, Suppl 3, 10-12.
  2. Friedrich M., Serwotka J.: Effects of diet composition and supplementation with selected minerals on the content and composition of fatty acids in the perivisceral fat tissue of rats. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2006, 15/ 56, 4, 469-475.
  3. Friedrich M., Serwotka J.: Wpływ suplementowania diety składnikami mineralnymi na gromadzenie tkanki tłuszczowej i stężenia hormonów aktywujących wewnątrzwydzielnicze czynniki lipolityczne u samców szczura. Żyw. Człow. Metab., 2003, 30, ¾, 726-729.
  4. Friedrich M.: Effect of dietary carbohydrate source and type of on the concentrations of lipolysisenhancing hormones in rats. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2004, 13/54, 2: 209-214.
  5. Friedrich M.: Effects of diet enrichment with glucose and casein on blood cortisol concentration of calves in early postnatal period. Arch. Vet. Pol., 1995, 35, 117-125.
  6. Munchow J.: Wpływ składu diety i rodzaju jej suplementacji składnikami mineralnymi na przemiany węglowodanowo-lipidowe u szczura. Rozprawa doktorska, AR Szczecin, 2003.
  7. PN-ISO 1442:2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody (metoda odwoławcza).
  8. Sarel I., Widmaier E.P.: Stimulation of steroidogenesis in cultured rat adrenocortical cells by unsaturated fatty acids. Am. J. Physiol., 1995, 268, 6Pt2, R1484-R1490.
  9. Sukhija R., Kahor P., Metha J.L.: Enhanced 11 β-hydroxysteroid dehydrogenase activity, the metabolic syndrome and systemic hypertension. Am. J. Cardial., 2006, 98, 544-548.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu