BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska-Mihułowicz Marzena (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Partycypacja zespołu w podejmowaniu decyzji strategicznych
Team Participation in Strategic Decision Making
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 116, s. 98-107, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Decyzje strategiczne, Proces podejmowania decyzji, Podejmowanie decyzji strategicznych, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Strategic decisions, Decision making process, Top-level decision makers, Personnel participation in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarto zagadnienia dotyczące stopnia centralizacji decyzji strategicznych, stylów podejmowania takich decyzji oraz metod i technik twórczego rozwiązywania problemów o charakterze strategicznym. Na podstawie rozważań teoretycznych oraz wyników badań na grupie menedżerów wyciągnięto wnioski dotyczące optymalnego zakresu partycypacji pracowników w procesie podejmowania decyzji strategicznych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents topics concerning the degree of centralization of strategic decisions, styles of decision making as well as methods and techniques of problems creative solving. Conclusions concerning the optimal participation of employees in the decision-making process have been drawn from theoretical considerations and research carried out within the group of managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jankowska-Mihułowicz M., Decyzje menedżerskie w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, rozprawa doktorska, SGH, Warszawa 2007.
  2. Jankowska-Mihułowicz M., Walentynowicz P., Personalne bariery podejmowania decyzje menedżerskich, [w:] K.A. Kłosiński, A. Biela (red.), Człowiek i jego decyzje, t. 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
  3. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, PWN, Warszawa 1987.
  4. Lundén B., SIM. Speed Intuition Management. Nowoczesny sposób zarządzania, BL Info Polska, Gdańsk 2003.
  5. Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce, PWE, Warszawa 2007.
  6. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005.
  7. Simon H.A., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982.
  8. Supernat J., Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
  9. Vroom V.H., Yetton P.W., Leadership and Decision-Making, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu