BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw a współpraca w sieci
Innovation of Enterprises and Networking
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 112, s. 362-372, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Korporacje
Innovations, Enterprise innovation, Corporation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Nokia
Abstrakt
Innowacyjność jest jednym z najważniejszych czynników determinujących konkurencyjność gospodarki. Na innowacyjność gospodarki wpływa innowacyjność przedsiębiorstw, która zależy m.in. od jakości i ilości powiązań z innymi podmiotami generującymi wiedzę i innowacje w gospodarce (sieć innowacyjna). Podmioty te mogą pochodzić ze sfery przemysłu czy nauki. Artykuł wprowadza do tematyki innowacji, przynosi definicję sieci, charakterystykę jej struktury, rodzajów powiązań oraz korzyści i wad, jakie daje pozostawanie w sieci. Rozważania ilustruje przykład praktyczny - sieć fińskiej korporacji Nokia. Analiza jej funkcjonowania pozwala stwierdzić zmianę strategii innowacyjnej Nokii - na rzecz większej otwartości i współpracy w sieci. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is a new paradigm in enterprises' activity - the networking. This approach concentrates on sharing knowledge. A networking structure enables enterprises to possess knowledge quickly, saving time and money. Networking is a broader term than cooperation since it includes all kinds of formal and informal connections between individuals and organizations. In the article the networking case of Nokia has been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. The 2007 EU industrial R&D investment scoreboard, European Commission, Luksemburg 2007.
 2. The 2008 EU industrial R&D investment scoreboard, European Commission, Luksemburg 2008.
 3. The 2009 EU industrial R&D investment scoreboard, European Commission, Luksemburg 2009.
 4. Dal Fiore F., Communities versus networks: The implications on innovation and social change, "American Behavioral Scientist" 2007, no. 50.
 5. De Jong J., Vanhaverbeke W., Kalvet T., Chesbrough H., Policies for open innovation. Theory, framework and cases, Vision Era-Net, Helsinki 2008.
 6. Dittrich K., Nokia's strategic change by means of alliance networks. A case of adopting the open innovation paradigm?, w: Open innovation: The networked R and D, red. P. Sivarajadhanavel, D. Vellingiri, Icfai's Professional Reference Book Series, Chennai, India, Icfai University Press, 2008.
 7. Freeman Ch., The economics of industrial innovation, F. Pinter, London 1982.
 8. Kozioł K., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 9. Kozioł K., Metodologia badań innowacyjności krajów i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w: Innowacje w rozwoju strategii organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009.
 10. Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, OECD, 2005.
 11. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
 12. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 13. Sharing the idea: The emergence of global innovation networks, The Economist Intelligence Unit, London 2007.
 14. Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980.
 15. Tidd J., A review of innovation models, Discussion Paper, no. 1, Tanaka Business School, Imperial College London, London 2006.
 16. http://www.nokia.com/about-nokia/research/research
 17. http://www.open-source.eprogramy.net/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu