BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Gutt Paweł (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Tytuł
Adaptacja zawodowa absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych - wstępne wyniki badań
Professional Adaptation of Graduates of Mi- litary Academy of Land Forces - Initial Research Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 25-33, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Kadry, Wojsko, Adaptacja społeczno-zawodowa, Dobór kadry kierowniczej
Department of human resources, Army, Socially-professional adaptation, Management selection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wstępnie zdiagnozowano proces adaptacji zawodowej kadr kierowniczych w organizacji, na przykładzie absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyodrębnienie adaptacji formalnej i nieformalnej. Ta druga w sposób istotny uzupełniała braki adaptacji formalnej pozwalając na osiągnięcie 90% skuteczności wprowadzenia do pracy. Działania nieformalne oficerów i podoficerów w kontekście adaptacji wskazują na ich profesjonalizm oraz poczucie odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie organizacji.(abstrakt oryginalny)

In article the process of professional adaptation of executives in an organization is initially diagnosed on the example of graduates of Military Academy of Land Forces in Wrocław. The research enabled to distinguish formal and informal adaptation. The informal one essentially completes the lacks of formal adaptation contributing to the achievement of 90 percent effectiveness of implementing to work. In the context of adaptation formal and informal operations of officers and non- commissioned officers indicate their professionalism and sense of responsibility for the appropriate functioning of an organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  2. Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  3. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  4. Markiewicz K., Wawer M., Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2005.
  5. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce cz. 3, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  7. Wełyczko L., Wybrane zagadnienia z teorii wychowania, WSO, Wrocław 2006.
  8. www.wiadomości24.pl/artykul/polska_od_estoni_po_adriatyk_122273.html, 15.03.2010.
  9. Żarczyńska-Dobiesz A., Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu