BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola realizacji projektów w rozwoju przedsiębiorstwa
The Role of Project Management in Organizational Growth
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 637-651, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Project management, Enterprise development, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazania roli projektów w rozwoju przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono poszczególne fazy rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem różnych poziomów strategii. Pokazano, że na każdym etapie ewolucji przedsiębiorstwa projekty odgrywają istotną rolę. Rola ta zmienia się w zależności od miejsca realizacji projektów w przedsiębiorstwie oraz od poziomu w hierarchii strategii. W ostatniej części artykułu opisane zostały przykłady praktyczne wykorzystania projektów w rozwoju przedsiębiorstw z sektora ICT. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify the role of the projects in the enterprise growth.. The article presents the different phases of company development, taking into account different levels of strategy. It is shown that at each stage of the enterprise evolution, projects play an important role. This role is changing depending on the location of the project management in the company and the level in the hierarchy of the strategy. The last part of the article describes the use of practical examples of projects in the development of the ICT sector companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Crawford, L., Pollack J. (2004). Hard and soft projects: a framework for analysis, International Journal of Project Management , 22.
 2. Czupiał, J. (2007). Cykl życia przedsiębiorstwa. [w:] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, 125-129.
 3. De Wit, B., Meyer, R. (2005). Synteza Strategii. Warszawa: PWE.
 4. Evaristo, R., van Fenema, P.C. (1999). A typology of project management: emergence and evolution of new forms. International Journal of Project Management, 5 (17).
 5. Haffer, J. (2009). Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Toruń: Dom Organizatora.
 6. Greiner, L.E. (1972). Evolution and revolution, as organizations grow. Harvard Business Review, 4.
 7. Jasińska, K., Szapiro, T. (2013). Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT. Warszawa: PWN.
 8. Kalinowski, M. (2010). Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty. Warszawa: CeDeWu.
 9. Kerzner, H. (2001). Strategic planning for project management using a project management maturity model. New York: John Wiley & Sons.
 10. Kozarkiewicz, A. (2007). Zarządzanie portfelami projektów: przegląd problemów i narzędzi, Przegląd Organizacji, Nr 12/2007.
 11. Lent, B. (2005). Zarządzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i Telekomunikacja. Warszawa: Difin.
 12. Lewis, J.P. (2006). Podstawy zarządzania projektami. Gliwice: Helion.
 13. Lowell, D.D., Pennypacker, J.S. (2000). Project portfolio management and managing multiple projects: Two sides of the same coin? Materiały z corocznych seminariów i sympozjów Project Management Institute, Houston, Texas, USA, 7-16 września.
 14. Payne, J., Turner, J. R. (1999). Company-wide project management: The planning and control of programmes of projects of different type. International Journal of Project Management, 17(1).
 15. PMI Poland Chapter (2008), Stan zarządzania projektami w Polsce. Warszawa za: Trocki M. (red.) (2013). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
 16. Shenhar, A.J. (2001). One size does not fit all projects: exploring classical contingency domain. Management Science, 3 (47).
 17. Shenhar, A., Dvir, D. (1999). Toward a typological theory of project management. Research Policy, 25(4).
 18. Stabryła, A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Strasberg Institute for Innovation and Entrepreneurship, (2008); Microcoft Project Management Solutions, (2002) za: Trocki M., (red.) (2013). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
 20. Trocki, M. (2009). Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE.
 21. Trocki, M., Grucza, B., Ogonek, K. (2009). Zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 22. Trocki, M. (2009). Organizacja projektowa. Warszawa: Bizarre.
 23. Trocki, M. (red.) (2013). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
 24. Turner, J.R., Cochrane, R.A. (1993). The goals and methods matrix: coping with projects with ill-defined goals and/or methods of achieving them. International Journal of Project Management, 11 (2).
 25. Verzuch, E. (2005). The fast forward MBA in project management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 26. Walczak, W. (2010). Znaczenie i rola projektów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Contemporary Economics, Nr 1 (4), 175-190.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu