BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek-Kalisz Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Guliński Patryk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Współczesne strategie konkurencji przedsiębiorstwa
Today's Competitive Business Strategies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 116, s. 127-135, bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Konkurencja, Strategia konkurencji
Competition, Competition strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy niniejszego artykułu starają się w sposób aktualny opisać współczesne strategie konkurencji. Najwięcej uwagi poświęcają strategiom zasobowym, stale ewoluującym w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat, oraz strategii Faulknera-Bowmana. Zbioru opisanych koncepcji nie należy traktować jako zamkniętej księgi. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is presenting assumptions of the most significant contemporary strategies of competitiveness of enterprises. Presented competitiveness concepts should not be regarded as a closed list. Emphasis was put on presentation of those modern competitiveness strategies that arose from evolution of previous management approaches. Therefore, the article mainly focuses on resource strategies constantly evolving during the last thirty years, and as an example of creative development of resource theories Faulkner-Bowman competitiveness strategy was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drążek Z., Niemcynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 2. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992.
 3. Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004.
 4. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
 5. Gorynia M., Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE, Poznań 2002.
 6. Hale G.A., Managing for competitiveness, "Executive Execellence" 1988.
 7. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, HBS Press, Boston 1994.
 8. Hamel G., Prahalad C.K., The core competences of the corporation, "Harvard Business Review" May-June 1990.
 9. Harrigan K.R., Porter M.E., Strategie gry końcowej w sektorach schyłkowych, [w:] M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 10. Janiuk I., Strategiczne dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 11. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 12. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 13. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 14. Markiewicz P., Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji, Zeszyty Naukowe nr 673 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 15. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 16. Ohmae K., The Mind of the Strategist, McGraw-Hill, New York 1982.
 17. Ouchi W., Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge, Adison Wesley, Reading 1981.
 18. Peters T., Waterman R.H., In Search of Excellence, Harper & Row, New York 1982.
 19. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 20. Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, Infor, Warszawa 2003.
 21. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2006.
 22. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2006a.
 23. Stabryła A., Piekarz H., Zarządzanie rozwojem w sektorze małych i średnich firm, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Poldruk, Wałbrzych 2005.
 24. Supernat J., Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje, Kolonia, Wrocław 1998.
 25. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2005.
 26. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 27. Wiktor J.W., Strategie przedsiębiorstw w marketing międzynarodowym. Próba typologii, Zeszyty Naukowe nr 729 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydawnictwo AE, Kraków 2006.
 28. Wrzosek W. (red.), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu