BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemińska Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Strukturalny charakter deficytu budżetowego w Polsce w aspekcie wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej
Structural Character of Budget Deficit in Poland Regarding Poland's Joining the Monetary Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 112, s. 396-414, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Deficyt budżetowy, Dochody, Wydatki budżetowe, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Budget deficit, Income, Budget expenditures, Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska, podobnie jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, nie uniknęła pogorszenia sytuacji fiskalnej. W 2008 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł prawie dwukrotnie: z poziomu 1,9% PKB w 2007 r. do 3,6% PKB. Kryzys nie jest jednak jedyną przyczyną wyjaśniającą obecną sytuację finansów publicznych. Ujemne saldo strukturalne występowało także w okresie korzystnej koniunktury w latach 2003-2007, gdy średni wzrost PKB wynosił 5,1% PKB. a deficyt strukturalny utrzymywał się na poziomie 4,8% PKB. Celem artykułu jest próba oceny, w jakim stopniu zwiększenie deficytu nastąpiło w wyniku spowolnienia wzrostu gospodarczego, a w jakim z przyczyn systemowych. Realizacji tego celu posłużyła analiza takich wskaźników, jak realne tempo wzrostu PKB, dochody i wydatki w relacji do PKB, nominalna dynamika dochodów i wydatków. (abstrakt oryginalny)

Poland, like other EU countries did not avoid fiscal deterioration. In 2008 general government deficit increased almost twice from 1.9% GDP to 3.6% GDP. It resulted in the Ecofin Council taking another decision on the existence of an excessive deficit in Poland. The crisis is not the only reason, which explains the current situation of public finance. The aim of this article is to assess in what degree an increase in the deficit was the result of a slowdown in the growth of the economy, and to what extent it was the system result. The analysis was based on several indexes such as the real growth rate of GDP, revenue and expenditure in relation to GDP, nominal revenue and expenditure dynamism. The empirical analysis was made by using a cyclical balance and cyclically adjusted balance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cyclical adjustment of budget balances, European Commission, Directorate General ECFIN Economic and Financial Affairs, Economic databases and statistical co-ordination, Brussels, Autumn 2009.
  2. Grajna M., Wejście do strefy euro. Za czy przeciw, Polska 2012, Instytut Kościuszki, 2009.
  3. Jóźwiak C., Krajewski P., Mackiewicz M., Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczania, PWE, Warszawa 2006.
  4. Krajewska A., Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro, Wydawnictwo Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
  5. Oręziak, L., Polityka budżetowa w strefie euro, w: Europejska integracja monetarna, NBP.
  6. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  7. Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011 (Propozycje), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 29 stycznia 2010 r.
  8. Program konwergencji. Aktualizacja 2009 r., Warszawa, luty 2010 r.
  9. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
  10. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za poszczególne lata, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu