BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Sylwia (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Kultura narodowa jako determinanta rozwoju pracowników w przedsiębiorstwach amerykańskich i japońskich
National Culture as a Determinant of Employee Development in American and Japanese Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 55-66, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Wpływ kulturowy, Rozwój kariery zawodowej, Kultura narodowa, Przedsiębiorstwo zagraniczne
Cultural influence, Career development, National culture, Foreign enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja prowadząca do internacjonalizacji przedsiębiorstw niesie ze sobą konieczność poznania specyfiki zarządzania w zróżnicowanym kulturowo otoczeniu. W artykule podjęto próbę identyfikacji wpływów kultur narodowych w obszarze rozwoju pracowników. Zaprezentowano w nim kierunki wpływu poszczególnych wymiarów kulturowych na stosowane metody i narzędzia. Następnie na postawie analizy literatury scharakteryzowano rozwiązania wykorzystywane w zakresie rozwoju pracowników w przedsiębiorstwach japońskich i amerykańskich, jednocześnie wskazując, na ile są one zgodne z kulturą narodową dwóch badanych krajów. Analiza pozwoliła na identyfikację stopnia, w jakim wskazywane w literaturze determinanty kulturowe w rzeczywistości kształtują ten niezwykle istotny dla działania przedsiębiorstw obszar zarządzania zasobami ludzkimi.(abstrakt oryginalny)

Continuing globalization leading to the internationalization of enterprise activities results in the necessity to get to know the specificity of management in culturally diverse environment. This article aims to present cultural influence on employees' development. In the first part of the article the directions of national culture influence human resource management are presented. Next, the available literature is analyzed to provide characteristics of solutions in this area utilized in two culturally different countries: Japan and the USA. A synthetic presentation of acquired data helps to understand the specificities of human resource management and points out the differences in this field of management in the countries used for the analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aycan Z., The interplay between cultural and institutional/structural contingencies in human resource management practices, "International Journal of Human Resource Management" 2005, 16(7).
 2. Brislin R., Kim E.S., Cultural diversity in people's understanding and uses of time, "Applied Psychology: An International Review" 2003, 3.
 3. Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 4. Hofstede G., Culture's Consequences. Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi 2001.
 5. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Kadry, Wrocław 1995.
 6. Miroński J., Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na wiedzy, Monografie i Opracowania 531, SGH, Warszawa 2004a.
 7. Miroński J., Związek agencyjny, władza i japońskie stosunki pracy, "MBA"2004b, 6.
 8. Misiak W., Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 9. Mole J., W tyglu Europy, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2002.
 10. Noordin F., Williams T., Zimmer C., Career commitment in collectivist and individualist cultures: a comparative study, "International Journal of Human Resource Management" 2002, 1.
 11. Rowley Ch., Benson J., Warner M., Towards an Asian model of human resources management? A comparative analysis of China, Japan and South Korea, "International Journal of Human Resource Management" 2004, 4-5.
 12. Sasaki N., Management and Industrial Structure in Japan, Pergamon Press, Oxford 1981.
 13. Schneider S. C., National vs. corporate culture: implications for human resource management, [w:] M.E. Mendenhall (red.), Readings and Cases in International Human Resource Management, PWS-KENT Publishing Company, Boston 1991.
 14. Schroeder J., Zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym, AE, Poznań 2000.
 15. Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, UMSC, Lublin 2004.
 16. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 17. Yan Y., A comparative study of human resource management practices in international joint ventures: the impact of national origin, International Journal of Human Resource Management, 14(4)/2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu