BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska-Pietrzak Agata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rola menedżera w procesie oceny pracowników
The Role of Manager in the Process of Employees Appraisal
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 90-99, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Postawy kierownicze, System ocen, Kadra kierownicza, Kryteria oceny
Managerial attitudes, Assessment system, Managerial staff, Evaluation criteria
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę określenia roli menedżera w procesie oceny pracowników. W jego pierwszej części przedstawiono istotę oceniania pracowników ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy oceniającej jako podstawowego elementu w procesie oceny. Podkreślono, że kluczowe znaczenie ma rozmowa oceniającą w kontekście wszystkich elementów oceny. W dalszej części artykułu określono wpływ roli menedżera na elementy procesu oceny, stwierdzając, że rola ta najsilniej oddziałuje w trakcie przeprowadzania rozmowy oceniającej. W ostatniej części artykułu na podstawie badania ankietowego dokonano ana- lizy przypadku postaw menedżerskich w procesie przeprowadzania rozmowy oceniającej w firmie X.(abstrakt oryginalny)

The paper constitutes an effort to define a role of a manager in the employee assessment process. In the first part the issue of employee assessment is presented, with particular regards to an evaluation interview as a basic element in the assessment process. It is underlined that the evaluation interview meaning is comparable to the meaning of all other assessment elements combined. Further in the paper an influence of a manager role at assessment process elements is defined. It turns out that the role has the strongest impact during the evaluation interview. In the last part of the paper an analysis of a case of managerial attitudes in the process of evaluation interview in the X company was carried out, basing on the questionnaire research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowska-Pietrzak A., Funkcjonowanie i uwarunkowania systemu okresowych ocen pracowników w bankach z udziałem kapitału zagranicznego, Sopot 2007.
  2. Borowska-Pietrzak A., Wpływ uwarunkowań wewnętrznych organizacji na elementy systemu okreso-wych ocen pracowników, Zeszyt Naukowy Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2007.
  3. Cole G.A., Personel Management. Theory and Practice, D.P. Publications Ltd., London 1998.
  4. Dymek M., Ocena pracownika jako element kluczowy systemu motywacyjnego w organizacji, [w:] Z. Ściborek (red.), Motywowanie menedżerów XXI wieku - pieniądz czy samorealizacja, materiały z sympozjum naukowego, Siedlce 19 listopada 2003, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004.
  5. Korach R., Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika, One Press, Gliwice 2009.
  6. Makin P.J., Cooper C.L., Cox Ch.J., Managing people at work, The British Psychological Society and Rutledge Ltd., London 1989.
  7. Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  8. Steinemann H., Schreyögg G., Zarządzanie, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1992.
  9. Szałkowski A., Wprowadzenie do zarządzania personelem, AE, Kraków 2000.
  10. Wiernek B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Text, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu