BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych
Managers vs. Personnel Function Realization in Healthcare Sector Units
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 110-119, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Usługi medyczne, Kadra kierownicza
Human Resources Management (HRM), Medical services, Managerial staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W turbulentnym otoczeniu współczesnych organizacji coraz częściej większe znaczenie w budowie przewagi konkurencyjnej mają kapitały niematerialne, w tym kapitał ludzki. Widoczne to winno być zwłaszcza w sektorze usług, w tym usług medycznych. Niestety dotychczasowe badania autorki wskazują, że przede wszystkim w sektorze publicznym kluczowe znaczenie kapitału ludzkiego nie jest dostrzegane. Po to, by wskazać przyczyny patologii w ZZL w sektorze usług medycznych, autorka wystąpiła do MNiSW z projektem badawczym dotyczącym analizy praktyk ZZL w NZOZ-ach. Celem niniejszego referatu, stanowiącego integralny element serii artykułów będących rezultatem przeprowadzonych badań, jest analiza relacji między kwalifikacjami kadry zarządzającej badanych podmiotów a stanem rozwoju realizacji funkcji personalnej w tychże podmiotach.(abstrakt oryginalny)

Ageing society, lack of medical personnel resulted from the changes in the educational system and finally the emigration of physicians and nurses these are the main problems which are experienced or will be experienced in the nearest future by the Polish healthcare organizations. Even though the problems are realized by the management in practice not many activities are taken in order to improve the personnel function realization. Searching for the obstacle of development of personnel function realization a lot of different aspects can be analyzed, for example the size or the source of the activities financing. In the article the relation between the state of art of personnel function development and the qualifications of management is examined. Additionally, certain assumptions are made. First of all, management creates circumstances for human resource management development. Second, when management has not adequate qualifications then it also has the lack of competences necessary to implement modern methods of management. In the addition to the main objective and the assumptions the analysis of the data allows to draw the conclusion that the lack of qualifications among the healthcare units management is the obstacle of personnel function realization development(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bryson J., Managing HRM risk in a merger, "Employee Relations" 2003, no 25/1.
  2. Buchelt-Nawara B., Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 719, AE, Kraków 2006.
  3. Jackson S.E., Schuler R.S., Managing Human Resources through Strategic Partnerships, South-Western, Cincinnati, Ohio 2003.
  4. Pocztowski A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI w., UMK, Toruń 2001.
  5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
  6. Regulamin organizacyjno-porządkowy SP Szpitala Klinicznego nr 1 - Akademickiego Centrum Medycznego Akademii Medycznej w Gdańsku obowiązujący od 2 stycznia 2004 r.
  7. Steensma C., Gould L., The critical role of middle management in facilitating the merger integration, "Human Resource Planning" 1999, no 22/3.
  8. Urlich D., A new manadate for human resources, "Harvard Business Review", January-February 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu