BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cewińska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dobór menedżera klubu sportowego
Recruitment of a Manager of a Sports Club
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 120-130, bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Klub sportowy, Rekrutacja pracowników, Selekcja personalna
Sports club, Employee recruitment, Personnel selection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces profesjonalizacji i komercjonalizacji sportu uświadamia konieczność zmiany podejścia do zarządzania instytucjami sportowymi w naszym kraju. Kluby sportowe, chcące osiągać sukcesy na współczesnym rynku, powinny zatrudniać wysoko wykwalifikowaną kadrę, w tym menedżerów. W procesie pozyskiwania menedżerów mogą wykorzystywać metody rekrutacji i selekcji, które sprawdzają się w biznesie. O tym, że nie wszyscy przywiązują wagę do profesjonalnych metod pozyskiwania menedżerów, przekonuje przypadek klubu X.(abstrakt oryginalny)

The process of professionalization and commercialization of sport has driven changes in the management of Polish sporting organizations. Sports clubs, wanting successfully to act in market conditions, should attract high qualified managerial staff. While seeking candidates, they may use the same recruitment and selection methods that are tested by business organizations. However, the X club case shows that not everyone appreciate the professional selection of managers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chelladurai P., Madella A., Human Resource Management in Olympic Sport Organisations, Human Kinetics 2006.
 2. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 3. Dąbrowski R., Sport potrzebuje menedżerów, "Rzeczpospolita" 2006, nr 232, "Moja Kariera",http://kierunkistudiow.pl/zawody_przyszlosci/sport_potrzebuje_menedzerow.html, 10.03.2010.
 4. Doktór K., Zarys socjologii zarządzania sportem, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2005.
 5. Hoye R., Smith A., Westerbeek H., Stewart B., Nicholson M., Sport Management. Principles and Applications, Butterworth-Heinemann, Oxford 2006.
 6. Jamka B., Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2001.
 7. Juchnowicz M., Kapitał ludzki w organizacji wiedzy, [w:] M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 8. Kawka T., Zarządzanie kadrami w organizacji sportowej, [w:] A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Toruń 2008.
 9. Krawczyk Z., Procesy profesjonalizacji kultury fizycznej, [w:] Z. Dziubiński (red.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.
 10. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 11. Kuczyński D., Profesjonalny klub sportowy - podstawowa jednostka kultury fizycznej czy przedsiębiorstwo sportowe? Cele i zadania klubów w warunkach komercjonalizacji sportu, [w:] H. Mruk, P. Jardanowki, P. Matecki, K. Kropielnicki (red.), Sport & Business, publikacja podsumowująca tematy poruszane podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dni Marketingu Sportowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Sport & Business Foundation, Poznań 2005.
 12. Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 13. Lussier R.N., Kimball D.C., Applied Sport Management Skills, Human Kinetics 2009.
 14. Łasiński G., Sprawność zarządzania organizacją sportową, Studia i Monografie nr 70, AWF, Wrocław 2003.
 15. Morawski M., Sokołowska A., Koncepcja marketingu personalnego w organizacjach sportowych, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej, AWF, Wrocław 2003.
 16. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji: kanony, realia, kontrowersje, Oficyna Wol- ters Kluwer Business, Kraków 2008.
 17. Panfil R., Zarządzanie produktem klubu sportowego, Akademia Umiejętności Management & Coaching, Warszawa 2004.
 18. Perechuda K., Przedsiębiorstwo sportowe doskonalone przez wiedzę, [w:] R. Panfil, K. Paluszek (red.), Zarządzanie i kierowanie w grach zespołowych, Monografia nr 2/2003, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2003.
 19. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.
 20. Ryba B., Rzeszot K., Wojnar A., System doskonalenia kadr menedżerskich w sporcie, Kwartalnik Metodyczno-Szkoleniowy "Trening" nr 2, Wydawnictwo Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa 1996.
 21. Rzekanowski P., Unibax i Falubaz: prezes, czyli menedżer, 23.10.2009, http://torun.gazeta.pl/torun/ 1,35583,7179624,Unibax_i_Falubaz__prezes__czyli_menedzer.html, 12.03.2010.
 22. Sawicki W., Ustawa o sporcie kwalifikowanym. Ustawa o kulturze fizycznej. Wybrane problemy prawno-organizacyjne, Gewipol, Warszawa 2006.
 23. Stosik A., Menedżer w organizacji sportowej, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej, AWF, Wrocław 2003.
 24. Stosik A., Morawski M., Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie, AWF, Wrocław 2009.
 25. Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008.
 26. Taylor T., Doherty A., McGraw P., Managing People in Sport Organizations. A Strategic Human Resource Management Perspective, Butterworth-Heinemann, Oxford 2008.
 27. Żyśko J., Smoleń A., Geneza i rozwój sportowych spółek akcyjnych, [w:] T. Rychta, J. Chełmecki (red.), Historia kultury fizycznej - studia i szkice, t. 1, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Historii Kultury Fizycznej, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu