BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiak Marzena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Kształcenie ustawiczne - trendy w krajach regionu Morza Bałtyckiego
Lifelong Learning - Trends in the Baltic Sea Region Countries
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2012, nr 3, s. 5-16, tab, bibliogr. 23 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Rynek pracy, Kwalifikacje zawodowe
Lifelong learning, Labour market, Professional skills
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region Morza Bałtyckiego
Abstrakt
Kwestie kształcenia ustawicznego i dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy są przedmiotem dyskusji zarówno na szczeblu europejskim, jak i w poszczególnych krajach. Działania administracji powinny zmierzać w kierunku określenia zapotrzebowania na określone umiejętności oraz aktywizacji społeczeństwa poprzez realizację idei uczenia się przez całe życie. Doświadczenia krajów skandynawskich dostarczają wielu przykładów dobrych praktyk w tym obszarze. Nie należy jednak spodziewać się rezultatów w krótkim czasie.(abstrakt oryginalny)

The matters of lifelong learning and adjusting the skills to the labor market needs are being intensively discussed both at the European and national levels. Governmental activities should aim at determining the demand for particular skills and at stimulating the society by the implementation of lifelong learning concept. The experience of the Scandinavian countries provides many best practices in this field. However, the shorttime results should not be expected.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Denmark. VET in Europe - Country Report 2010. Luxembourg: Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training 2012.
 2. Estonia. VET in Europe - Country Report 2010. Luxembourg: Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training 2011.
 3. Eurostat, Statystyki dotyczące edukacji i szkoleń www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database [data dostępu 31.08.2012].
 4. Eurostat, Statystyki dotyczące polityki rynku pracy www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/labour_market_policy /database [data dostępu 31.08.2012].
 5. Finland. VET in Europe - Country Report 2010. Luxembourg: Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training 2011.
 6. Germany. VET in Europe - Country Report 2010. Luxembourg: Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training 2011.
 7. ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm [data dostępu 31.08.2012].
 8. ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm [data dostępu 31.08.2012].
 9. ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm [data dostępu 31.08.2012].
 10. ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_pl.pdf [data dostępu 31.08.2012].
 11. ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/ict_and_lisbon/index_en.htm [data dostępu 31.08.2012].
 12. www.opi.org.pl/pl/wytyczne-i-dokumenty/dokumenty-strategiczne/ [data dostępu 31.08.2012].
 13. Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 Wersja ostateczna, Bruksela 3.03.3010.
 14. Latvia. VET in Europe - Country Report 2010. Luxembourg: Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training 2011.
 15. Lithuania. VET in Europe - Country Report 2010. Luxembourg: Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training 2011.
 16. Norway. VET in Europe - Country Report 2010. Luxembourg: Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training 2011.
 17. Poland. VET in Europe - Country Report 2011. Luxembourg: Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training 2011.
 18. Rada Zawiadomienia Instytucji i Organów Unii Europejskiej, Dziennik urzędowy Unii Europejskiej 2009C 119/2, cz. IV (Zawiadomienia), 28.05.2009.
 19. Skills for Europe's future: Anticipating Occupational Skill Needs. Luxembourg: Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training 2009.
 20. Skills Supply and Demand in Europe: Medium-Term Forecast up to 2020 Luxembourg:Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training 2010.
 21. Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Gdańsk: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, IDEAPRESS sp. z o.o. 2002.
 22. Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do 2010 roku, www.men.gov.pl [dostęp 31.08.2012].
 23. Sweden. VET in Europe - Country Report 2010. Luxembourg: Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu