BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Semkiw Piotr (Instytut Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach)
Tytuł
Ocena sektora pszczelarskiego w Polsce
Evaluation of Beekeeping Sector in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 417-422, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Ogrodnictwo, Produkty pszczele, Ekonomika rolnictwa
Agrobusiness, Gardening, Bee products, Agricultural economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono aktualne dane dotyczące sektora pszczelarskiego w Polsce, szczególnie w zakresie oceny takich parametrów, jak: liczba rodzin pszczelich, liczba pszczelarzy, liczba rodzin pszczelich na km2 (napszczelenie) i struktura pasiek, ceny i koszty produkcji miodu oraz handel zagraniczny na rynku miodu. Badania prowadzono w 2010 roku w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach. Materiał do badań stanowiły dane pochodzące z różnych źródeł: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcji Weterynaryjnej, statystyk Polskiego Związku Pszczelarskiego. Pozostałe niezbędne dane stanowiły własne opracowania i analizy autora. Na koniec października 2010, było w Polsce 1 126 483 rodzin pszczelich, a średnio na 1 km2 przypadało ich 3,7. Prowadzeniem pasiek zajmowało się 45 266 osób, a w przeciętnej pasiece znajdowało się prawie 25 rodzin pszczelich. Udział pszczelarzy zawodowych w stosunku do pozostałych wynosił tylko 0,52%. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this research was to evaluate the beekeeping sector in Poland. The research was done in the Apiculture Division of the Research Institute of Horticulture in Pulawy. The research material was obtained from a variety of sources: the European Commission, the Veterinary Inspectorate, the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and Rural Development and also the author own studies and analyses. At the end of October 2010, 1 126 483 honeybee colonies were present in Poland. The average number of colonies per square kilometre was 3.7 and was there were 45266 beekeepers. The number of professional beekeepers in relation to the other was too low, because it was only 0.52% of total. The proportion of prices to costs of production was still unfavourable. Poor financial results of apiaries, resulting from this discrepancy, posed a serious barrier to the development of Polish beekeeping. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kołtowski Z. 2007: Znaczenie pszczół miodnych w zapylaniu roślin entomofilnych. Pszczelarstwo, 58(6), 8-9.
 2. Kotler P. 1997: Cele reklamy. Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. FELBERG SJA, Warszawa, 576.
 3. Madras-Majewska B., Majewski J. 2006: Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce. [W:] Problemy rolnictwa światowego. Wyd. SGGW. Tom XV. 58- 68.
 4. Pidek A. 1987: Warunki ekonomiczne produkcji pszczelarskiej w latach 1982-1985. Pszczeln. Zesz. Nauk., 31, 75-90.
 5. Pidek A. 1991: Trendy w ekonomice pasiek w latach 1970-88 na podstawie estymacji funkcji. Pszczeln. Zesz. Nauk., 35, 83-90.
 6. Pidek A. 1992: Wykorzystanie pszczół do zapylania roślin sadowniczych w Polsce 1987-1990. Pszczeln. Zesz. Nauk. 36, 15-19.
 7. Pidek A. 1997: Zasady subwencjonowania pszczelarstwa. Pszczelarz Polski, 8(2), 8-10.
 8. Pidek A. 1999: Tendencje cen miodu w Polsce w latach 1996-1998. Pszcz.. Zesz. Nauk., 43 (suplement do nr 1), 63-64.
 9. Pidek A. 2000a: Rynek miodu w Polsce. Pszczelarstwo, 51(12), 10-12.
 10. Pidek A. 2000b: Zmiany cen miodu w latach 1996-1999. Pszczeln. Zesz. Nauk., 44, 213-221.
 11. Pidek A., Pohorecka K. 2004: Economical aspects of beekeeping in 10 countries ascending to Euoropean. Union. J. apic. Sci., 48(2), 43-51.
 12. Semkiw P., Gerula D., Węgrzynowicz P. 2007a: Pszczelarstwo w Polsce. Pszczelarstwo, 58(9), 12-14.
 13. Semkiw P., Gerula D., Węgrzynowicz P. 2007b: Pszczelarstwo w Polsce. Pszczelarstwo, 58(10), 8-9.
 14. Semkiw P., Skubida P., Ochal J. 2010: Charakterystyka sektora pszczelarskiego w Polsce. Materiały konferencyjne z XLVII Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Puławy, 10-11.03., s. 97-99.
 15. Semkiw P., Skubida P. 2010: Evaluation of the economical aspects of Polish beekeeping. J. apic. Sci., 54(2), 5-15.
 16. Topolska G., Gajda A., Pohorecka K., Bober A., Kasprzak S., Skubida M., Semkiw P. 2010: Winter colony losses in Poland. J. apic. Res., 49(1), 126-128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu