BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczuk Magdalena (Politechnika Lubelska; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
Tytuł
Zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną w gminach wiejskich województwa lubelskiego
Exemptions from Property Tax Constituting Regional Investment Aid for Enterprises in Rural Districts of Lubelskie Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 112, s. 527-538, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Gmina, Podatek od nieruchomości, Zwolnienia podatkowe
District, Property tax, Tax exemption
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Jednym z możliwych sposobów uchwalania zwolnień w podatku od nieruchomości, bez konieczności uzyskiwania notyfikacji Komisji Europejskiej, jest uwzględnienie Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzonego w 2008 r., dotyczącego regionalnej pomocy inwestycyjnej. Celem artykułu zatem jest zbadanie, czy gminy wiejskie województwa lubelskiego wprowadziły nowe zwolnienia w podatku w oparciu o przepisy tego rozporządzenia. Przedmiotem badania jest również to, czy uchwały wprowadzające zwolnienia od podatku od nieruchomości różnią się istotnie, a więc stanowią swoisty instrument zachęty dla przedsiębiorstw do lokalizacji na terenie danej gminy. Analiza uchwał 172 gmin wskazuje, iż tylko 4 z nich wprowadziły nowe uregulowania w związku ze zmianą rozporządzenia. (abstrakt oryginalny)

Communes can introduce within their areas other objective exemptions than the ones passed by the legislator. However, local governments are limited in the scope of exemptions intended for enterprises due to EU and national regulations. One of the possibilities is taking into consideration the relevant regulations of the Council of Ministers constituting regional investment aid, which was introduced in 2008. The purpose of the present article is to determine whether rural districts of Lubelskie Voivodeship have introduced new exemptions from tax pursuant to the regulation of 2008. The subject of the analysis is also whether resolutions introducing exemptions from property tax are considerably varied, i.e. whether they constitute a specific incentive for enterprises to conduct their activity in a particular local government. The analysis of resolutions in 172 districts in Lubelskie Voivodeship in the scope of property tax exemptions indicates that only 4 of them have introduced new regulations in respect to the amendment of the regulation of the Council of Ministers on regional investment aid. Differences in resolutions of those 4 local governments are not important. It is difficult to say however, if the districts compete with each other in any way as for solutions in the scope of property tax exemptions, because they are situated in quite different parts of voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dowgier R., Popławski M., Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007, nr 11.
 2. Etel L., Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych rad gmin, "Finanse Komunalne" 2009, nr 10.
 3. Etel L., Uchwały w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych a pomoc publiczna, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2008, nr 2.
 4. Flieger M., Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. LXXI, 2009, zeszyt 1.
 5. Miszczuk M., Identyfikacja czynników różnicujących potencjał finansowy gmin, [w:] E. Sobczak (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 905, AE, Wrocław 2001.
 6. Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, C.H.Beck, Warszawa 2009.
 7. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r., MP nr 59, poz. 531.
 8. Rocznik Statystyczny 2008, GUS, Warszawa 2008.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, DzU 2008, nr 146, poz. 927.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, DzU 2007, nr 138, poz. 969.
 11. Uchwała Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, DzUrz 2009, nr 48, poz. 1239.
 12. Uchwała Rady Gminy Łuków z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, DzUrz 2009, nr 12, poz. 459.
 13. Uchwała Rady Gminy w Niemcach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości udzielanych przez Gminę Niemce w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na lata 2008-2013 na wspieranie nowych inwestycji, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Niemce, DzUrz 2008, nr 95, poz. 2501.
 14. Uchwała Rady Gminy Werbkowice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, DzUrz 2009, nr 3, poz. 87.
 15. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 1991, nr 9, poz. 31.
 16. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego woj. Lubelskiego w 2008 roku, Zeszyty Problemowe nr 53, Regionalna Izba Obrachunkowe w Lublinie, Październik 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu