BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Bryłka Beata (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Młodość czy dojrzałość? - komu ufają pracodawcy
Youthfulness or Maturity? Who do Employers Trust More
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2012, nr 3, s. 18-27, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Pokolenie Y, Zaufanie organizacyjne, Zarządzanie kompetencjami, Zarządzanie wiekiem
Generation Y, Organizational trust, Competence management, Age management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule poruszone są zagadnienia związane z zarządzaniem zaufaniem w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem atrybutów, które charakteryzują pracowników godnych zaufania. Zaprezentowano trzy główne kategorie kompetencji pracowniczych wzmacniających wiarygodność i reputację: styl działania, relacje interpersonalne i wartości osobiste. Na ich tle przedstawiono cechy charakteryzujące pracowników młodych (pokolenie Y) i dojrzałych (powyżej 45. rż.), by ocenić, które z nich mogą być podstawą budowania kultury organizacji opartej na zaufaniu.(abstrakt oryginalny)

In the article are discussed the issues related to trust management with particular emphasis on the attributes that characterize trustworthy employees. There are three main categories of employee competencies important for credibility and reputation presented: the style of action, interpersonal relations and personal values. They are the background to show the young (Generation Y) and mature (over 45 years old) employees' features that determine trust based organization culture.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników (2010), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, www.zysk50plus.pl/storage/fck/file/PUBLIKACJE/Zarzadzanie%20wiekiem%20i%20 nie%20tylko.pdf [data dostępu 5.09.2012].
 2. Boe T.A.: Gaining and/or maintaining employee trust within service organizations, www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2002/2002boet.pdf [data dostępu 5.09.2012].
 3. Blanchard K.: Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: PWN 2011.
 4. Blanchard K., Carlos J.P., Randolph A.: The 3 Keys to Empowerment: Release the Power Within People for Astonishing Results, Berrett-Koehler Publisher, Inc California 2001.
 5. Blomqvist K., Stahle P.: Building organizational trust, impgroup.org/uploads/papers/37.pdf [data dostępu 15.08.2012].
 6. Callaway P.L.: The Relationship of Organizational Trust and Job Satisfaction: An Analysis in the U.S. Federal Work Force. Florida: Universal-Publishers 2007.
 7. Castaldo S., Premazzi K., Zerbini F.: The meaning(s) of Trust. Content Analysis on the Diverse Conceptualizations of Trust in Scholarly Research on Business Relationship, Journal of Business Ethics 2010/96, 2010, s. 657-668.
 8. Covey S.R.: Szybkość zaufania. Poznań: Rebis 2006.
 9. Czas próby, HR po kryzysie (2010) Human Resorce Consutling, www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/hr-po-kryzysie.pdf [data dostępu 12.08.2012].
 10. Daboval J., Cornish R., Swindle B., Gaster W.: A trust inventory for small businesses, www.sbaer.uca.edu/research/ssbia/1994/ pdf/04.pdf [data dostępu 10.08.2012].
 11. Daboval J., Cornish J., Phelps L., Rader Ch.: Building trust in the small business. The Manager Role, www.sbaer.uca.edu/research/ssbia/1995/pdf/14.pdf [data dostępu 15.08.2012].
 12. Das T.K., Teng B.S.: The Risk-Based View of Trust: A conceptual Framework, Journal of Business Psychology, 19, nr 1, 2004, 85-116.
 13. Gawroński M., Kulig A., Niklas G., Pawlak D., Sarrazin H., Zieliński P.: Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim. www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/Doc uments/Raport_Rowni_na_rynku_pracy.pdf [data dostępu 10.07.2012].
 14. Goudge J., Gilson L.: How can be trust investigated? Drawing lessons from past experience. Social Science and Medicine 61, 2005, s. 1439-1451.
 15. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zaufanie, jako dobro rzadkie i kruche, czyli o potrzebie zarządzania zaufaniem, pieniadze.gazeta.pl/gospodarka/2029020,122033,7492389.html [data dostępu 15.08.2012].
 16. Oszacowanie, czy druga osoba jest godna zaufania, managernaobcasach.pl/inspiracje-motywacje-kwb/refleksje-coacha/865-zaufanie.html [data dostępu 15.09.2012].
 17. Pracownicy 45+ w naszej firmie, www.zysk50plus.pl/storage/fck/file/pracownicy_45plus_w_naszej_firmie.pdf [data dostępu 10.08.2012].
 18. Rożnowski B.: Wieloaspektowa charakterystyka sytuacji życiowej osób 50+ w perspektywie aktywności zawodowej, www.olbrzym.info/wieloaspektowa_charakterystyka_sytuacji_zyciowej_osob_powyzej _50_lat_w_perspektywie_aktywnosci_zawodowej.pdf [data dostępu 12.09.2012].
 19. Smyth H., Gustaffson M., Ganskau E.: The value of trust in project business, International Journal of Management 2010, nr 28, s. 117-129.
 20. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak 2007.
 21. Zając Cz., Zaufanie w organizacjach gospodarczych, www.wsb.wroclaw.pl/upload_module/wwwNoweStrony_WYSIWYG/wroclaw/dla_pra sy/2011_2012/122011_zaufanie_charaktery.PDF [data dostępu 12.06.2012].
 22. Yilmaz A., Atalay C.G.: A theoretical analyze on the concept of trust in organisational life, European Journal of Social Science, 2009, Vol. 8, No 2, s. 341-352.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu