BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popowska Magdalena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
CSR a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie
CSR and age management in the enterprises
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2012, nr 3, s. 29-37, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie wiekiem, Motywacja do pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Corporate Social Responsibility (CSR), Age management, Work motivation, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto rozważania nad odpowiedzialnością społeczną biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania wiekiem. W przekonaniu autorki działania CSR skoncentrowane na pracownikach firmy są jedną z możliwych dróg dochodzenia przez przedsiębiorstwa (w tym również reprezentujące sektor MSP) do sukcesu, poprzez zbudowanie silnego, zmotywowanego i zaangażowanego w pracę zespołu.(abstrakt oryginalny)

In the article author concentrates on the issue of corporate social responsibility, with special emphasis on age management. In author's opinion CSR's activities focused on employees, in strategic orientation, will become the most successful method for companies (including SME's) in the process of wining the market's competitiveness.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chouinard Y.: Dajcie im popływać. Warszawa: Mayfly 2011.
 2. Frankental P.: Corporate Social Responsibility, a PR invention? Corporate Communications, An International Journal, Volume 6, Number 1/2001, (2001) s. 18-23.
 3. Gibb A.: SME Policy, Academic Research and the Growth of Ignorance, Mythical Concepts, Myths, Assumptions, Rituals and Confusions. International Small Business Journal 2000, No 18 (3), s. 13-34.
 4. Green Paper, Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility (2001), Komisja Europejska, Bruksela, eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366end.pdf [data dostępu 15.06.2012].
 5. Hollender J., Breen B.: The Responsibility Revolution: How the Next Generation of Businesses Will Win. San Francisco: Jossey-Bass 2010.
 6. Home L., Watts R.: Making Good Business Sense. Conches-Geneva: World Business Council for Sustainable Development 2000.
 7. ICCA's Global CSR Directory, CSR Globe, www.csrglobe.com/start.html [data dostępu 5.06.2012].
 8. Investing in People: Sustaining Communities through Improved Business Practice (2000), IFC Environment Division, Pensylwania, www1.ifc.org [data dostępu 7.05.2012].
 9. ISO 26000. Social Responsibility, International Organisation for Standarisation (2010), Bruksela, www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm [data dostępu 15.06.2012].
 10. Liwiński J, Sztanderska U.: Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2010(a).
 11. Liwiński J, Sztanderska U.: Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Rozwój kariery zawodowej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2010(b).
 12. Lord E.W.: Fundamentals of Business Ethics. New York: Ronald Press 1926.
 13. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Bruksela: Komisja Europejska 2011, eur-lex.europa.eu [data dostępu 15.06.2012].
 14. Papież Leon XIII: Encyklika o kwestii robotniczej (Rerum Novarum), Kraków: Znak 1982, nr 332-334.
 15. Popowska M., Starnawska M.: Odpowiedzialność społeczna biznesu - polifonia strategii, zaangażowania, doświadczeń oraz miar dużych i małych firm. Journal of Management and Finance, Vol. 10, No 1, Part 3, Uniwersytet Gdański 2012, s. 128-151.
 16. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki (2011), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, www.odpowiedzialnybiznes.pl/ [data dostępu 12.09.2012].
 17. Wellbeing for Older Employees. Collection of Corporate Practices. CSR Europe, Bruksela, www.csreurope.org/toolbox/wellbeing [data dostępu 10.08.2012].
 18. Visser W.: The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the new DNA of Business. Journal of Business Systems, Governance and Ethics (2011), Vol. 5, No 3.
 19. Visser W.: CSR 2.: from the Age of Greed to the Age of Responsibility. [W:] Sun W. (red.) Corporate Social Responsibility. Lessons from Financial Crisis. Emerald, Bingley 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu