BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śpiewak Tomasz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ocena efektywności modelu zarządzania środkami pieniężnymi wykorzystującego metodę Millera-Orra
Estimation of the Efficiency of the Cash Management Model Using Miller-Orr Method
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 404-415, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Ocena efektywności, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Efektywność, Efektywność zarządzania
Effectiveness evaluation, Enterprise management, Effectiveness, Management effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowe znaczenie w działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w okresie dekoniunktury lub stagnacji gospodarczej, ma zarządzanie środkami pieniężnymi. Dostępna literatura przedmiotu dostarcza jedynie ogólny zarys celów oraz metod zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, ograniczając się do ich teoretycznej identyfikacji. Pomijany jest problem sposobu ich implementacji w istniejących strukturach przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera wyniki analizy funkcjonowania modelu w warunkach rzeczywistych gospodarki finansowej. Przedmiotem tych analiz była efektywność zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie. W toku przeprowadzonej analizy wykazano bezpośredni wpływ przyjętego modelu zarządzania środkami pieniężnymi na rentowność i wartość firmy.(abstrakt oryginalny)

Liquidity management is of fundamental importance in business activity, especially in time of recession or stagnation. The subject of the article is connected with cash management. The goal of cash management is to maintain the minimum cash balance that will provide a firm with sufficient liquidity and to enhance its profitability without exposing it to undue risk. Some models may be applied to cash management. The decisions covered by the models deal with the size and timing of transfers between the cash and marketable securities. The goal of the article is to create the complex system of cash management and to show the way of using the theoretical cash management models in practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudycz T., Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału, "Rachu�nkowość" 2001, nr 4.
 2. Jajuga K., O pewnych modelach decyzji finansowych, "Decyzje" 2004, czerwiec, nr 1.
 3. Karpuś P., Węcławski J. (red.), Problemy kształtowania zasad polityki finansowej przedsiębiorstw, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 4. Kytonen E., Cash Management Behavior of Firms and Its Structural Change in an Emerging Money Market, Oulu 2004.
 5. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Miller M., Orr D., Mathematical Models for Financial Management, "Management of Working Capital" 1974.
 7. Rappaport A., Shareholder Value. Wertsteigerung als Maßstab für die Unternehmensführung, Stuttgart 1995.
 8. Skowronek C. (red.), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Zbiór przykładów i zadań, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 9. Śpiewak T., Organizacja zarządzania środkami pieniężnymi z wykorzystaniem metody Millera-Orra, [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 48, UE, Wrocław 2009.
 10. Śpiewak T., System zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie - budowa i warunki optymalizacji, [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1200, AE, Wrocław 2008.
 11. Tyran M.R., Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 13. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu