BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Strategie gospodarstw trzodowych po przystąpieniu Polski do UE
Strategies of Pig Farms after Polish Accession to the EU
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, s. 493-498, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Zarządzanie strategiczne, Hodowla zwierząt, Produkcja zwierzęca, Mięso wieprzowe, Integracja rolnictwa Polski z UE
Agricultural enterprises, Strategic management, Animal husbandry, Animal production, Pork meat, Integration of Polish agriculture with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu określono rodzaje strategii realizowanych w gospodarstwach trzodowych o dużej skali produkcji. Z badań wynika, że w latach 2006-2010 producenci trzody chlewnej podejmowali dwa zasadnicze kierunki działań: zwiększanie albo ograniczanie produkcji. Pierwszy z nich realizowano poprzez wzrost skali produkcji na bazie pasz własnych albo z zakupu. Drugie podejście polegało na rozwijaniu innych kierunków produkcji rolniczej albo poszukiwaniu dochodów poza gospodarstwami. Z danych wynika, że w warunkach złej sytuacji na rynku trzody chlewnej w latach 2006-2008 w większości gospodarstw trzodowych ograniczono produkcję żywca wieprzowego albo z niej zrezygnowano. (abstrakt oryginalny)

In the paper there were define types of strategies pursued by the major producers of pigs after Polish accession to the EU. In terms of strategic measures included changes in: areas, including leased land, investments in buildings and machinery, pig population and the level of debt. The analysis covered 60 farms located in eight provinces with the largest concentration of pigs breeding. Studies have shown that in the years 2006-2010 pig producers undertook two main lines of action: increasing or reducing production. The first one carried out by the increase in the rate of production of feed based on your own or with the purchase. The second approach was to develop other lines of agricultural production or off-farm income seeking. The data indicate that in conditions of poor market conditions of pigs in 2006-2008 in most pig farm pork production is limited, or it was dropped. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews K.R. 1987: The concept of corporate Strategy. IRWIN Homeword, Illinois.
 2. Chandler A.D. 1972: Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, pp. 10.
 3. Encyklopedia Popularna 1997: PWN, Warszawa, 68.
 4. Gluck W.F. 1980: Strategic management and business policy. New York: McGraw-Hill.
 5. Johnson G., Scholes K. 1993: Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall International.
 6. Niedzielski E., Fidejko B. 1995: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem rolniczym. Wydawnictwo ART, Olsztyn.
 7. Obój K. 1998: Strategia organizacji. PWE, Warszawa.
 8. Pearce J.A., Robinson R.B. 1997: Strategic management. Formulation, implementation and control. The McGraw-Hill Companies, IRWIN Book Team, Chicago.
 9. Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa 2010, 39, 12.
 10. Simon H. 2004: Najważniejsze elementy strategii. [www.gospodarka.gazeta.pl], 16.11. 2004.
 11. Stanisz A. ROK: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Wydawnictwo StatSoft Polska Sp. z o.o. Kraków, 113-163.
 12. Szymańska E. 2007: Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce po integracji z UE. [W:] Problemy rolnictwa światowego. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskie. Tom XV. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 133-143.
 13. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2009. GUS, [www.stat.gov.pl], 20.05.2011.
 14. Waters D. 2001: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu