BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusa Rafał (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Rozwój organizacji a proces przedsiębiorczości
Organisation's Development and Entrepreneurship Process
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 696-707, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości
Enterprise development, Entrepreneurship, Entrepreneurship development
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule postawiono, pytanie czy sposobności i procesy przedsiębiorcze związane z ich wykorzystywaniem mogą stanowić źródło rozwoju organizacji i poddano analizie związek rozwoju organizacji i procesu przedsiębiorczości. Omówiono różne koncepcje procesu przedsiębiorczości, w tym koncepcje utożsamiające przedsiębiorczość z poszukiwaniem i wykorzystywaniem sposobności oraz tworzeniem organizacji, oraz koncepcje przedsiębiorczości korporacyjnej. Zaproponowano ujęcie przedsiębiorczości jako cyklicznego procesu. Przyjąwszy założenie o wpływie przedsiębiorczości, a w szczególności sposobności na powstawanie oraz rozwój organizacji, zaproponowany został spiralny model przedstawiający rozwój organizacji w kontekście procesu przedsiębiorczości. Podjęto także próbę powiązania etapów rozwoju organizacji z etapami procesu przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

The question, whether the entrepreneurial opportunities and processes of exploring them, can be the source of organisation's development was asked in the article, as well as relationship of organisation's development and entrepreneurial process was analysed. The concepts of entrepreneurial process was discussed, including concepts of entrepreneurship as exploration and exploitation of opportunities and creating enterprises, and the concept of corporate entrepreneurship. The idea of entrepreneurship as a cycled process was introduced. Basing on assumption about the impact of entrepreneurship, in particular about opportunities' influence on creation and development of organisations, the spiral model presenting organisation's development in context of entrepreneurial process was proposed. Additionally, the attempt to link stages of organisation's development with stages of entrepreneurial process was made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolesta-Kukułka, K. (1995). Świat organizacji, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Brown, T.E., Davidsson, P., Wiklund, J. (2001). An operationalization of Stevenson's conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based firm behavior. Strategic Management Journal, 22 (10).
 3. Cieślik, J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Warszawa: WAIP.
 4. Gartner, W.B. (1989). "Who is an entrepreneur?" Is the wrong question. Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, 47-67.
 5. Krupski, R. (2012). O okazjach raz jeszcze: trochę teorii i raportu z badań. Przegląd Organizacji, nr 11, 3-5.
 6. Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
 7. Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategie, diagnoza. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Morris, M.H. (1998). Entrepreneurial Intensity: sustainable advantages for individuals, organizations and societies. Westport CT: Quorum Books.
 9. Piasecki, B. (1997). Przedsiębiorczość i mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
 11. Shane, S., Venkatraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25, 217-226.
 12. Shook, C.L., Priem, R.L., McGee, J.E. (2003). Venture Creation and the Enterprising Individual: A Review and Synthesis. Journal of Management, 29(3) 379-399.
 13. Stevenson, H.H., Jarillo J.C. (1990). A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, Strategic Management Journal, 11 (4), 17-27.
 14. Stoner, J.A.F., Wankel, Ch. (1994). Kierowanie. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu