BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławska Żanna (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Politechnika Lwowska), Limański Andrzej (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach)
Tytuł
Koncepcja synergizmu w zarządzaniu strategicznym
The Concept of Synergy in Strategic Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 116, s. 341-347, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Synergia, Efekt synergii, Zarządzanie strategiczne
Synergy, Synergy effect, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na podstawie wyznaczenia istoty koncepcji synergizmu udowodniono, że jest ona głównym komponentem zarządzania strategicznego. W referacie rozgraniczono pojęcia synergizmu i efektu synergicznego, przytoczono różne podejścia do klasyfikacji typów synergizmu. Zwrócono uwagę na synergizm strukturalny i zarządzający oraz uwzględniono specyfikę synergizmu statycznego i dynamicznego. Pokazano przewagi synergizmu potencjalnego i przyczyny wystąpienia synergizmu negatywnego. Wskazano sytuacje, w których ważna jest ocena synergizmu potencjalnego i istniejącego, a także możliwe warunki osiągnięcia synergizmu. Warunki i metody realizacji synergizmu zostały sprawdzone w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. (abstrakt oryginalny)

On the basis of defining the essence of the synergy concept it is proved that synergy is the main component of strategic management. The authors differentiate between the notion of synergy and synergic effect, and present different approaches to classifying the types of synergy. The main focus is on structural and management synergy, specific features of static and dynamic synergy are being taken into account. Advantages of potential synergy are shown as well as the reason of negative synergy. The situations are defined in which the evaluation of potential and current synergy is important as well as conditions under which it is possible to achieve synergy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ansoff H.I., Strategic Management, MacMillan, London 1979.
  2. Bettis R.A., Performance differences in related and unrelated diversified firms, "Strategic Management Journal" 1986, no. 7(6).
  3. Cristensen H.K., Montgomery C.A., Corporate economic performance: Diversification strategy versus market structure, "Strategic Management Journal" 1981, no. 2.
  4. From competitive advantage to corporate strategy, Harvard Business Review, May-June, 1987.
  5. Itami H., Mobilizing Invisible Assets, 1980.
  6. Koch R., Słownik zarządzania i finansów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
  7. Пoплавcька Ж., Eфeкт взаємoдiї. Cинepгiзм в eкoнoмiцi // Bicник HAH Укpаїни, 2001, №5. (Popławska Ż., Efekt współdziałania. Synergizm w ekonomii, Prace Naukowe Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 2001, nr 5).
  8. Rumelt R.P., Strategy, Structure and Economic Performance, Harvard University Press, Cambridge 1974.
  9. Bиcceма X., Мeнeджмeнт в пoдpаздeлeниях фиpмы (cинepгия кopпopативнoй культуpы). - М.: ИHФPA,1996. (Wissema Ch., Zarządzanie w pododdziałach firmy (synergia kultury korporacyjnej), INFRA, Moskwa 1996).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu