BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poznańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Innowacje w usługach - specyfika i ochrona własności intelektualnej twórcy
Innovation in Services - the Specificity and Intellectual Property Protection
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 116, s. 348-359, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Innowacje w usługach, Ochrona własności intelektualnej
Competitive advantage, Innovations in services, Intellectual property protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono specyfikę innowacji w usługach. Stwierdzono, że w warunkach gospodarki opartej na wiedzy konwergencja sektora produkcyjnego i usługowego zmienia podejście do innowacyjności. Innowacyjność przedsiębiorstw produkcyjnych jest uzależniona nie tylko od innowacji technologicznych, ale też od innowacji wprowadzonych w innych dziedzinach, a szczególnie w obszarach usługowych. Zasadniczą uwagę w artykule poświęcono problemom ochrony własności intelektualnej. Przedstawiono różne podejścia do ochrony w wybranych krajach europejskich. (abstrakt oryginalny)

The article presents the topic of the specificity of innovation in services. The author argues that under the conditions of a knowledge-based economy the convergence of the productive sector and service changes the approach to innovation. The innovativeness of enterprises in the production sector depends not only on technological innovations but also on innovations in other fields, especially in services. The author focuses on the topic of intellectual property protection and presents different approaches to intellectual property rights in chosen European countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji, Wydawnictwo AE, Poznań 1998.
 2. Bywalec Cz., Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej, "Folia Oeconomica" 1989, nr XXXII.
 3. Daszkowska M., Usługi w procesie reprodukcji społecznej, Rozprawy i Monografie, nr 82, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1987.
 4. Dąbrowska A., Konsumpcja usług w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, IRWiK, Warszawa 2000.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008.
 6. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2005.
 7. Gassmann O., Sutter P., Praxiswissen Innovationsmanagement, Hanser Verlag, St. Gallen 2009.
 8. Howells J., Innovation in services, Research evaluation: New conceptual framework, CRIC Discussion Paper 2000, no. 38.
 9. Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
 10. Innovation Statistic for the European Service Sector, UNU-MERIT, May 2009.
 11. Junghaus C., Lery A., Intellectual Property Management. A Guide for Scientists, Inginers, Financiers and Managers, Wiley-Vch Verlag, Gmbh. KgaA, Weinheim 2006.
 12. Krupper C., Service Innovation - A Service of the State of the Art, LMU, München 2005.
 13. Malecka E., Ograniczenia decyzji przedsiębiorstwa w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 14. Niedzielski P., Rychlik P., Innowacje w sektorze produkcyjnym i usługowym - odmienność czy podobieństwo, Zeszyty Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, US, Szczecin 2007.
 15. Pyrża A., Poradnik wynalazcy, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.
 16. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wydawnictwo AE, Poznań 2000.
 17. Schmidt K., Gleich R. (red.), Innovationsmanagement in der Service, Rudolf Haufe Verlag, Freiberg/Berlin/München 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu