BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryńca Radosław (Politechnika Wrocławska), Matuszak Michał (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Uwagi w sprawie zarządzania strategicznego w szkołach wyższych
Strategic Management of Schools of Higher Education
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 116, s. 369-378, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem, Strategiczna Karta Wyników
Higher education, Education management, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce w dużym stopniu zależeć będzie od sprawnego zarządzania uczelnią. Właściwym podejściem do zarządzania instytucją akademicką, które przynosi wymierne korzyści w długim okresie, powinno być strategiczne zarządzanie szkołą wyższą. Podejście to pozwoli uczelniom na sukcesywne podnoszenie jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych, wdrażanie innowacji i budowanie silnej pozycji zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku usług edukacyjnych. W artykule przedstawiono rozważania na temat szkolnictwa wyższego, obecne uwarunkowania i kierunki rozwoju. Przedstawiono także propozycje wykorzystania strategicznej karty wyników dla szkoły wyższej. (abstrakt oryginalny)

The future of higher education in Poland will depend on an efficient management of schools of higher education. The proper approach, which will bring some measurable benefits in the long term, should be considered as strategic management. It will enable not only a gradual improvement in the quality of education and research, but also the implementation of innovations, as well as building strong competitive advantage in the Polish and European education market. The article discusses higher education, current conditions of operating and perspectives for its development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak Z., Kacprzak L., Pająk K., Polski system edukacji po reformie 1999 roku - stan, perspektywy, zagrożenia, podrozdział: Szkolnictwo wyższe na przełomie stuleci - nadzieja czy zagrożenie dla Polski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005.
 2. Altkorn J., Promocja szkół wyższych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 602, Kraków 2002.
 3. Buchner-Jeziorska A., Konkurencja usług edukacyjnych na poziomie wyższym, [w:] G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2006.
 4. Cyfert Sz., Muszyńska R., Bariery w implementacji systemu Strategicznej Karty Wyników, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004, nr 3.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P., Having trouble with your strategy? Than map it, "Harward Business Review", September-October 2000.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników - Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 8. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników: praktyka, CIM, Warszawa 2001.
 9. Leja K., Instytucja akademicka - strategia, efektywność, jakość, Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 10. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
 11. Maciejewski W., Dlaczego Uniwersytet Warszawski potrzebuje strategicznego planu rozwoju?, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2000, nr 2/16.
 12. Nowaczyk G., Lisiecki P., Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2006.
 13. Seredocha I., Potrzeba planowania strategicznego w usługach edukacyjnych, [w:] G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006.
 14. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, www.mimuw.edu.pl (01.03.2010).
 15. Woźniak T., Balaced Scorecard - system zarządzania strategią, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu