BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Uwarunkowania współpracy z klientem na wybranych rynkach
Determinants of Cooperation with a Customer on Selected Markets
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 742-757, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Klient, Przedsiębiorstwo, Wartość dla klienta, Badania empiryczne
Customer, Enterprises, Value to customer, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W pierwszej części opracowania przedstawiono koncepcję współkreowania wartości dla klienta. W drugiej części opracowania zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród konsumentów na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness oraz usług mobilnych w powiecie poznańskim. Prezentacja wyników koncentruje się na następujących obszarach badawczych: (1) skłonność klienta do zaangażowania posiadanych zasobów w proces współkreowania wartości, (2) przydatność kanałów komunikacji klienta z przedsiębiorstwem w procesie współkreowania wartości oraz (3) poziom postrzeganego ryzyka (szans albo zagrożeń) związanych z procesem współkreowania wartości dla klienta. (abstrakt oryginalny)

In the first part of the article value-co-creation concept is presented. The second part of the article contains the results of empirical research conducted on the following markets in Poznań county: clothes and shoes, durable goods, fitness services and mobile services. Results presentation contains the following research areas: (1) customer tendency to participate in value-co-creation process, (2) usefulness of customers' communication channels in value-co-creation process and (3) perceived risk (opportunities or threats) connected to valueco- creation process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bartkowiak, P. (2014). Nowe wyzwania w obszarze tworzenia wartości dla klienta - proces współkreowania wartości z perspektywy klienta. Studia Oeconomica Posnaniensia (SOEP), w druku.
 3. Doyle, P. (2005). Marketing wartości. Warszawa: Felberg SJA.
 4. Lund, R. (2010). Co-creating value in sponsorship relations: the case of the Royal Swedish Opera. International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 2 No. 1.
 5. Malarska, A. (2005). Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS. Kraków: Wydawnictwo SPSS Polska.
 6. Mele, C. i Spena, T.R. (2010). Co-creating value innovation through resource integration. International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 2 No. 1.
 7. Moeller, S. (2008). Customer integration: a key to an implementation perspective of service provision. Journal of Service Research, Vol. 11 No. 2.
 8. Normann, R. (2001). Reframing Business - When the Map Changes the Landscape, Chichester: Wiley.
 9. Rampen, W. (2009). My personal definition of business with customer value co-creation, http://www.customerthink.com.
 10. Roser, T., DeFillippi, R., Samson, A. (2013). Managing your co-creation mix: co-creation ventures in distinctive contexts. European Business Review, Vol. 25 No. 1.
 11. Roser, T., Samson, A., Humphreys, P. i Cruz-Valdivieso, E. (2009). New Pathways to Value: Co-creating Products by Collaborating with Customers. London: LSE Enterprise.
 12. Saarijärvi, H., Kannan, P.K., Kuusela, H. (2013). Value co-creation: theoretical approaches and practical implications. European Business Review, Vol. 25, No. 1.
 13. Vargo, S.L. (2008), Customer integration and value creation. Journal of Service Research, Vol. 11, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu