BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góral Dariusz (University of Life Sciences in Lublin), Kluza Franciszek (University of Life Sciences in Lublin), Kozłowicz Katarzyna (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Critical reverse fluidization velocity of the selected vegetables
Prędkość krytyczna odwróconej fluidyzacji wybranych warzyw
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 19-28, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Warzywa, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Badania właściwości fizycznych
Vegetables, Fruit and vegetables processing, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy analizowano możliwość wykorzystania istniejących modeli wyznaczania minimalnej prędkości fluidyzacji podczas zamrażania owoców i warzyw metodą odwróconej fluidyzacji. Złoża poddawane zamrażaniu formowano z frytek ziemniaczanych, brukselki, różyczek brokułu, marchwi w postaci kostki o boku 1 cm i plastrów o wymiarach 3x3x0,5 cm. Wartości minimalnej prędkości fluidyzacji wyznaczano przy pomocy anemo-manometru. Wyniki z badań eksperymentalnych porównywano z wartościami uzyskanymi z 4 modeli obliczeń minimalnej prędkości fluidyzacji. Obliczone wartości obarczone były średnimi odchyleniami od wartości uzyskanych eksperymentalnie, od 24% w przypadku marchwi w kostce do 224% w przypadku złóż różyczek brokułu. Jednocześnie stwierdzono brak statystycznych różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi wg badanych modeli.(abstrakt oryginalny)

The objective of this work was to study the possibility of using existing models for determination of the minimum fluidization velocity during freezing fruits and vegetables by reverse fluidization. The frozen material was formed from French fries, brussels sprouts, broccoli florets, carrot in the form of a cube with sides of 1 cm and slices with dimensions of 3x3x0.5 cm. The values of minimum fluidization velocity were measured by means of anemometer. The results of the calculation from the four models of calculation of the minimum fluidization velocity were compared with the values obtained experimentally. The calculated values were affected by the average errors of 24% in case of a carrot cube to 224% in case of broccoli florets. There was no statistical difference between the results obtained between the tested models.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chitester, D. C.; Kornosky, R. M.; Fan, L.-S.; Danko, J. P. (1984). Characteristics of fluidization at high pressure. Chemical Engineering Science, 39(2), 253-261.
 2. Dechsiri, C. (2004). Particle transport in fluidized beds - experiments and stochastic models. PhD Dissertation, Rijksuniversiteit Groningen.
 3. Ergun, S. (1952). Fluid flow through packed columns. Chemical Engineering Progress, 48(2), 89.
 4. Góral, D.; Kluza, F. (2012). Heat transfer coefficient in impingement fluidization freezing of vegetables and its prediction. International Journal of Refrigeration, 35, 871-879.
 5. Gruda, Z.; Postolski, J. (1999). Zamrażanie żywności. Warszawa, PWN, ISBN 83-204-2332-5.
 6. Jaros, M.; Pabis, S. (2006). Theoretical models for fluid bed drying of cut vegetables. Biosystems engineering, 93(1) 45-55.
 7. Kawamura, S.; Suezawa, Y. (1961). Mechanism of gas flow in a fluidized bed at low pressure. Kagaku Kogaku, 25, 524.
 8. Kmieć, A.; Englart, S.; Ludwińska, A. (2007). Teoria i technika fluidyzacji. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej Nr 83, Seria: Monografie, Nr 48, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ISSN 0084-2869.
 9. Niven, R. K. (2002). Physical insight into the Ergun and Wen & Yu equations for fluid flow in packed and fluidised beds. Chemical Engineering Science, 57(3), 527-534.
 10. Pawiłojć, A.; Targański, W.; Bonca, Z. (1998). Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. MASTA Gdańsk, ISBN 83-907582-5-3.
 11. Strumiłło, Cz. (1983). Podstawy teorii i techniki suszenia. Warszawa, WNT, ISBN 83-204-0418-5
 12. Todes, O.M.; Tsitovich, O.B. (1981). Fluidized granular bed apparatuses. Leningrad, Khimijya.
 13. Yang, W.C. (1998). Fluidization, Solids Handling, and Processing - Industrial Applications. Noyes, William Andrew Publishing, ISBN: 9780815517238.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu