BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruś Aleksander (Univesity of Life Sciences in Poznan)
Tytuł
Functional properties of the computer system for temperature diagnosis of cows
Właściwości funkcjonalne komputerowego systemu diagnostyki temperaturowej krów
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 29-38, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Badania właściwości fizycznych, Maszyny i urządzenia
Animal husbandry, Physical properties research, Machinery and equipment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy była analiza termogramów spływu mleka z ćwiartek wymion krów pod kątem wstępnego wyodrębnienia czynników zakłócających wpływających na warunki pomiaru temperatury mleka w czasie doju maszynowego krów. Badania przeprowadzono w warunkach oborowych z wykorzystaniem specjalnego urządzenia udojowego, wyposażonego w termistorowe czujniki temperatury zamontowane w kubkach udojowych oraz mikroprocesorowy rejestrator sygnałów pomiarowych. Na podstawie analizy termogramów uzyskanych w trakcie badań oborowych stwierdzono wpływ stanu zdrowotnego płatów wymion krów, osobniczej fizjologii oddawania mleka przez krowy, fazy doju krów, poprawności działania czujnika na kształtowanie się temperatury w kubku udojowym dojarki mechanicznej.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to analyse thermograms of the milk flow from quarters of cows' udders on account of initial separation of disturbing factors which influence the conditions of milk temperature measurement during a machine cow milking. Research was carried out in cowshed conditions with the use of a special milking device, equipped with thermistor temperature sensors mounted in milking cups and microprocessor recorder of measurement signals. Based on the analysis of thermograms obtained during the cowshed tests, the impact of the health conditions of lobes of cows' udders, individual physiology of milking by cows, milking phase, correctness of the sensor operation on the shaping of temperature in a milking cup of a mechanical milking machines were reported.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beba, J. (2013). Wpływ czynników występujących na stanowisku udojowym w czasie doju krów na wybrane własności metrologiczne czujników temperatury mleka zamontowanych w aparacie udojowym. Praca magisterska. Maszynopis Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 2. Gil, Z. (1988). Milk temperature fluctuations during milking in cows with subclinical mastitis. Livestock Production Science, 20, 223-231.
 3. Gil, Z.; Szarek, J.; Feleńczak, A.; Nowak, C. (1993). Wykorzystanie pomiaru temperatury mleka jako niekonwencjonalnej metody wykrywania rui, schorzeń gruczołu mlekowego i innych chorób oraz ciąży u krów. Medycyna Weterynaryjna, 49, 82-85.
 4. Jarmuż, W., Skrzypek, R. (2006). Zależność między liczbą komórek somatycznych w mleku a płodnością krów. Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. Katedra Hodowli Bydła, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, 23-27.
 5. Jędruś, A. (2013a). Ocena funkcjonalna mikroprocesorowego modułu diagnostycznego nowego aparatu udojowego. Opracowania monograficzne pod redakcją naukową prof. dra hab. inż. Wacława Romaniuka. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej. Falenty-Warszawa. ISBN: 978-83-62416-61-5.
 6. Jędruś, A. (2013b). Wizualizacja pracy systemu diagnostyki temperaturowej krów. Opracowania monograficzne pod redakcją naukową prof. dra hab. inż. Wacława Romaniuka. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej. Falenty-Warszawa, 102-104. ISBN: 978-83-62416-61-5.
 7. Jędruś, A. (2013c). Wybrane problemy pomiarów temperatury w kubku udojowym dojarki mechanicznej. Opracowania monograficzne pod redakcją naukową Wacława Romaniuka. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej. Falenty-Warszawa, 105-108. ISBN 978-83-62416-61-5.
 8. Jędruś, A.; Gil, Z. (2011). Czteroćwiartkowy diagnostyczny aparat udojowy. Materiały XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła "Praktyka Nauce-Nauka Praktyce". Zakopane, 4-8 kwietnia 2011r., 241-247.
 9. Jędruś, A.; Lipiński, M. (2007). Właściwości funkcjonalne inteligentnego aparatu udojowego. Inżynieria Rolnicza, 2(90), 71-76.
 10. Jędruś, A.; Lipiński M. (2008). Analiza funkcjonalna nowego aparatu udojowego. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 337-346.
 11. Krzyś, A.; Szlachta, J. (2001). Wpływ ilości powietrza zasysanego wokół strzyka na parametry doju mechanicznego. Inżynieria Rolnicza, 1(21), 155-163.
 12. Szlachta, J.; Krzyś, A.; Luberański A. (2001). Przepływy zwrotne w krótkim przewodzie mlecznym wybranych aparatów udojowych. Inżynieria Rolnicza, 2(13), 155-163.
 13. Ślipko, A.; Wiercioch, M. (2000). Okresowość zmian natężenia wypływu mleka ze strzyka krowy. Inżynieria Rolnicza, 2(13), 199-206.
 14. Wiercioch, M. (1998). Analiza porównawcza wybranych parametrów doju maszynowego wyznaczonych przy użyciu cieczy mlekozastępczej i mleka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 416, 57-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu