BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Analiza decyzyjna w projektowaniu strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Decision Analysis in Designing s Corporate Management Strategy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 116, s. 407-417, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Management strategy, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie generalnych podejść badawczych dotyczących wyboru racjonalnej strategii zarządzania. Rozumiana w sposób uniwersalny analiza decyzyjna jest procesem badawczym zorientowanym na ocenę wygenerowanych wariantów i wybór rozwiązania racjonalnego (optymalnego). W artykule zostały rozpatrzone następujące zagadnienia: zakres przedmiotowy projektowania strategii zarządzania, metodyka opracowania programu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (DGP), techniki wyboru celów, reguły decyzyjne stosowania standardowych metod dyskontowych, ocena agregatowa strategii zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to present general research approaches to the selection of a rational management strategy. The decision analysis, understood in a universal sense, is a research process focused on the assessment of the generated options and the selection of rational (optimal) solutions. The paper discusses the following topics: the scope of designing a management strategy, the methodology of developing a programme of corporate business activities (CBA), the techniques of selecting objectives, the decision rules for applying standard discount methods, and the aggregated assessment of a management strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t. 1 i 2, PWE, Warszawa 2000.
 2. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
 3. Jakubczyc J., Metody oceny projektu gospodarczego, PWN, Warszawa 2008.
 4. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 5. Pillkahn U., Using Trends and Scenarios as Tools for Strategy Development, Publicis Corporate Publishing, Siemens, Erlangen 2008.
 6. Porter M., Strategia. Konkurencja. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 7. Ralston B., Wilson I., The Scenario Planning Handbook. A Practitioner's Guide to Developing Strategies in Today's Uncertain Times, Thomson South-Western, Mason 2006.
 8. Reinfuss R., MBO - prosta i skuteczna technika zarządzania twoją firmą, Helion, Gliwice 2009.
 9. Ringland G., Scenario Planning, John Wiley&Sons, Chichester 2006.
 10. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 11. Rue L., Holland P.G., Strategic Management. Concepts and Experiences, McGraw-Hill Publishing, New York 1989.
 12. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006.
 13. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007.
 14. Wright P., Pringle Ch.D., Kroll M.J., Strategic Management. Text and Cases, Allyn and Bacon, Boston 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu