BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gamrot Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analiza porównawcza konkurencyjnych mierników inflacji w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego na przykładzie Japonii i USA
Comparison of Competing Inflation Measures in Inflation Targeting Strategy the Cases of Japan and the USA
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 2(35), s. 21-34, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Inflacja, Wskaźnik inflacji, Indeks cen konsumpcyjnych
Monetary policy, Inflation, Inflation rate, Consumer price index (CPI)
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki
Japan, United States of America (USA)
Abstrakt
Polityka monetarna wymaga wyboru odpowiedniego miernika. W literaturze przedmiotu zauważa się wiele różnic metodologicznych dotyczących konstrukcji wskaźnika inflacji. Dobór wskaźnika może wpływać na podaż pieniądza, stopy procentowe oraz nominalne PKB. Celem artykułu jest bliższe przyjrzenie się trzem najczęściej stosowanym wskaźnikom cen i poddanie ich ocenie w kontekście prowadzenia polityki monetarnej. W tym celu analizie empirycznej poddano gospodarki dwóch krajów - Japonii i USA. (abstrakt oryginalny)

Monetary policy requires the selection of a specific inflation measure. Because of serious methodological differences between competing inflation indices, the choice of a particular index may have serious consequences for money supply, interest rates and nominal GDP. This article describes the theoretical assumptions of three competing inflation measures (CPI, core inflation, and the GDP deflator) in the context of monetary policy goals. The theoretical analysis is focused on explaining the causes for the differences between competing inflation measures (especially in the context of supply-side shocks) and specifying situations when they are optimal. The empirical analysis stresses significant differences between competing inflation measures, both short and long-term. The article ends with a summary of the advantages and disadvantages of different inflation measures in the context of central banking practices. The author presents his recommendations regarding the subject and his views about the future of inflation targeting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernanke B.S., Mishkin F.S., Inflation Targeting: A new Framework?, [w:] F.S. Mishkin, Monetary Policy Strategy, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 2007.
 2. Bernanke B.S., Woodford M., Introduction, [w:] B.S. Bernanke, M. Woodford, The Inflation Targeting Debate, The University of Chicago Press 2005.
 3. Bloem A.M., Armknecht P.A., Zieschang K., Price indices for inflation targeting' - artykuł zaprezentowany podczas seminarium MFW na temat polityki celu inflacyjnego, Washington DC 2002.
 4. Frankel J., A Comparison of Monetary Anchor Options, Including Product Price Targeting, for Commodity-Exporters in Latin America, "Economía" 2011, vol. 12(1).
 5. Glasner D., The Fisher Effect under Deflationary Expectations, "Social Science Electronic Publishing" 2011 (January 26).
 6. Greenspan A., Remarks by Chairman Alan Greenspan: Rules vs. Discretionary Monetary Policy, Stanford University, Stanford 1997.
 7. Hayek F.A., Prices and Production and Other Works by F.A. Hayek, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2008.
 8. Hill T.P., Inflation accounting: a manual on national accounting under conditions of high inflation, OECD 1996.
 9. Koo R.C., The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan's Great Recession, Wiley, Nowy Jork 2008.
 10. Krugman P.R., Dominquez K. M., Rogoff K., It's baaack: Japan's slump and the return of the liquidity trap, "Brookings Papers on Economic Activity" 1998, vol. 2, s. 137-205.
 11. Leszczyńska A., Ceny usług związanych z użytkowaniem mieszkań przez właścicieli we wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, "Wiadomości Statystyczne" 2011, nr 3(598).
 12. Lucas R.E., Expectations and the Neutrality of Money, "Journal of Economic Theory" 1972, vol. 4(2).
 13. Mankiw G., Macroeconomics, ed. 4th, Worth Publishers, Nowy Jork 2004.
 14. Mises L.von, Ludzkie działanie - traktat o ekonomii, Instytut Misesa, Warszawa 2008.
 15. Mishkin F.S., Headline versus core inflation in the conduct of monetary policy - wykład zaprezentowany na Business Cycles, International Transmission and Macroeconomic Policies Conference, Montreal 2007.
 16. Moreno R., 2010, Some issues in measuring and tracking prices in emerging market economies, ed. Bank for International Settlements, "Monetary policy and the measurement of inflation: prices, wages and expectations" 2010 (January), No 49, s. 13-51.
 17. O'Brien M., How the Fed Let the World Blow Up in 2008, The Atlantic, 26.02.2014, http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/02/how-the-fed-let-the-world-blow-up-in-2008/284054 [dostęp 15.06.2014].
 18. Roger S., Core Inflation: Concepts, Uses and Measurement, "Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper", 1998, G98/9.
 19. Rothbard M.N., Man, Economy, and State with Power and Market, Scholar's Edition, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2009.
 20. Snowdon B., Vane H., Modern Macroeconomics - Its Origins, Development and Current State, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2005.
 21. Sumner S., The Case for NGDP Targeting. Lessons from the Great Recession, Adam Smith Institute 2011.
 22. Wynne M.A., Core Inflation: A Review of Some Conceptual Issues, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, St. Louis 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/11530
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu