BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiański Paweł (Politechnika Gdańska), Zięba Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Nascent Entrepreneurship and the Role of Self-Efficacy
Preprzedsiębiorczość i rola samoskuteczności
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2012, nr 1, s. 27-36, bibliogr. 24 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Poczucie własnej skuteczności, Przedsiębiorczość, Menedżer skuteczny
Self-efficacy, Entrepreneurship, Effective manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest opisanie roli, jaką w tworzeniu nowej firmy pełni poczucie własnej skuteczności. W pierwszej części artykułu opisane są źródła poczucia samoskuteczności oraz jego następstwa w oparciu o teorię Bandury (1984). Źródła poczucia własnej skuteczności, do których należą doświadczenie własnych sukcesów, modelowanie społeczne, pobudzenie emocjonalne i perswazja społeczna, zostały przedstawione w kontekście sytuacji początkującego przedsiębiorcy (preprzedsiębiorcy). Autorzy opisują następstwa poczucia własnej skuteczności takie jak postrzeganie stresujących wydarzeń jako wyzwań czy też umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami jako czynniki mogące decydować o działaniach i rezultatach osiąganych przez początkujących przedsiębiorców. W drugiej części artykułu opisane jest rozróżnienie pomiędzy ogólnym poczuciem samoskuteczności a poczuciem samoskuteczności w kontekście przedsiębiorczości (ESE). Autorzy przedstawiają teoretyczne i metodologiczne aspekty wykorzystania ESE w badaniach dotyczących intencji założenia firmy u preprzedsiębiorców.(abstrakt oryginalny)

The authors discuss the role of general self-efficacy in new ventures creation. In the first part of the article antecedents and consequences of self-efficacy are described based on Bandura'a theory (1984). Antecedents, which include mastery experience, social modelling, physiological arousal and social persuasion, are discussed in relation to the situation of nascent entrepreneurs. Self-efficacy's consequences - such as perceiving stressful situations as challenges and the ability to recover from disappointments are hypothesized to be important factors deciding on nascent entrepreneurs' behavior and outcomes. In the second part of the article a distinction between general self-efficacy and entrepreneurial self-efficacy (ESE) is described. The authors discuss theoretical and methodological aspects of using ESE in research on nascent entrepreneurs' intention to create new ventures.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D.B., Thurik A.R. (2000) Capitalism and Democracy in the 21st Century: from the Managed to the Entrepreneurial Economy, Journal of Evolutionary Economics, 10.
 2. Audretsch D.B., Thurik A.R. (2001) What is New about the New Economy: Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies, Industrial and Corporate Change, 10.
 3. Bandura A. Adams E.A., Beyer J. (1997) Cognitive processes mediating behavioral change. Journal of Personality and Social Psychology 35,125-139.
 4. Bandura A. (1994) Self efficacy. In V.S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behaviour, 4, Academic Press, New York.
 5. Bandura A. (1977) Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 6. Bandura A. (1986) Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall.
 7. Chen Ch.C., Greene P.G., Crick A. (1998) Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs form managers? Journal of Business Venturing, 13, 295-316.
 8. Davidsson P. (2006) Nascent Entrepreneurship, Foundations and Trends in Entrepreneurship, 2 (1).
 9. Drnovsek M., Glas M. (2002) The Entrepreneurial Self-Efficacy of Nascent Entrepreneurs: the Case of Two Economies in Transition, Journal of Enterprising Culture, 10(2) 107-131.
 10. Forbes D.P. (2005) The Effects of Strategic Decision Making on Entrepreneurial Self- Efficacy, Entrepreneurship: Theory & Practice, 29(5), 599-626.
 11. Gartner W.B. (1989) Some suggestions for Research on Entrepreneurial Traits and Characteristics, Entrepreneurship Theory and Practice, 14, 27-39.
 12. Higgins E.T. (1987) Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94, 319-340.
 13. Kobasa S.C. (1979) Stressful life events, personality, and health - Inquiry into hardiness., Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1-11.
 14. Kofta M., Doliński D. (2000) Poznawcze podejście do osobowości. In: J. Strelau (Ed.) Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP Gdańsk.
 15. Le Blanc P.M., De Jonge J., Schaufeli W.B. (2008) Job stress and occupational health. In: N. Chmiel (ed.), An Introducton to Work and Organizational Psychology: a European perspective.: Blackwell, Oxford, 119-147.
 16. Lockwood P., Kunda Z. (2000) Outstanding role models: Do they inspire or demoralize us? In A. Tesser, R.B. Felson, and J. M. Suls (Eds.), Psychological perspectives on self and identity. APA Washington, DC.
 17. Markus H., Kunda Z. (1986) Stability and malleability of the self-concept. Journal of personality and social psychology, 51, 858-866.
 18. McGee J.E., Peterson M., Mueller S.L., Sequeira J.M. (2009) Entrepreneurial Self- Efficacy: Refining the Measure Entrepreneurship Theory and Practice, July, 965-988.
 19. McNatt D.B. (2000) Ancient Pygmalion joins contemporary management: A metaanalysis of the result. Journal of Applied Psychology 85, 314-322.
 20. Rosenthal, R., Jacobson, L. (1966) Teachers' expectancies: Determinates of pupils' IQ gains. Psychological Review, 19, 115-118.
 21. Rotter J. (1975) Some problems and misconceptions related to the construct of internal versus external reinforcement. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 56- 67.
 22. Tesser A., Millar M., Moore J. (1988) Some affective consequences of social comparison and reflection processes: The pain and pleasure of being close. Journal of Personality and Social Psychology 54, 49-61.
 23. Zhao H., Seibert S.E., Hills G.E. (2005) The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology, 90, 1265- 1272.
 24. Zięba K. (2011) Family Business as a Breeding Ground for Nascent Entrepreneurs. An Insight into Transition Economy: The Case of Poland. Conference proceedings of XXIV RENT Conference, Maastricht, November.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu