BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Katarzyna (Politechnika Gdańska), Wasilczuk Julita (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Attitude and Self-Esteem Versus Entrepreneurial Intentions Among Young in Poland
Postawy i samoocena w kontekście intencji przedsiębiorczych młodych Polaków
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2012, nr 1, s. 37-50, rys., bibliogr. 33 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Poczucie własnej skuteczności, Osobowość człowieka przedsiębiorczego, Przedsiębiorca, Młodzież, Samoocena
Self-efficacy, Entrepreneurial personality, Entrepreneur, Youth, Self-esteem
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zależności pomiędzy postawami młodych Polaków wobec przedsiębiorczości oraz poczuciem własnej skuteczności, a gotowością do otwarcia własnej firmy. W tym celu zbadano dwie grupy respondentów: studentów pierwszego roku kierunku Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, oraz uczniów ostatnich klas szkół średnich biorących udział w zajęciach z przedmiotu "przedsiębiorczość". Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić między innymi, że osoby oceniające się jako przedsiębiorcze, posiadające poczucie skuteczności, charakteryzują się gotowością do założenia własnej firmy. Podczas gdy, pozytywne postawy wobec przedsiębiorczości, występujące dość powszechnie w badanej grupie, nie przekładały się bezpośrednio na taką gotowość. Zaprezentowane w artykule badania będą kontynuowane w celu oceny występowania ewentualnych zmian wynikających z wpływu procesu edukacji na intencje przedsiębiorcze.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to present the relation between intentions to become an entrepreneurs among young polish people and the two factors with possible influence on it: self-efficacy and attitude towards entrepreneurship. Two groups of young people were examined: students enrolling the Management Faculty at Gdańsk University of Technology, and pupil from high schools, attending "Entrepreneurship" classes. It appeared that people who perceived themselves as self-efficacy reported to open own firm in the future more often than others. On the other hand the positive attitude towards entrepreneurship doesn't seems to have an influence on reported intentions to become an entrepreneur. Those research will be continue to verify, how the studding process influence the readiness to become entrepreneurs among students.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I. (1991) The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
 2. Ajzen I. (1985) From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), Action control: From cognition to behavior. Berlin, Heidelber, New York: Springer-Verlag.
 3. Ajzen I. (1989) Attitude Structure and Behavior. In: Pratkanis A.R., Breckler A.J., Greenewald A.G., Attitude structure and Function, Lawrence Erlbaum Publishers.
 4. Bandura A. (1994) Self-efficacy. In V.S. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of human behavior 4, 71-81, New York: Academic Press.
 5. Bandura A. (1997) Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 6. Banerski G., Gryzik A., Matużak K., Mażewska, M., Stawasz, E. (2009) Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi.
 7. Block J., Sander P. G., Spiegiel F. (2009) Do Risk Attitudes Differ Within the Group of Entrepreneurs? The Role of Motivation. Frontiers of Entrepreneurship Research, 30(4).
 8. Bosma N. (2009) Mapping entrepreneurial activity and entrepreneurial attitudes in european regions. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 7(2).
 9. Caliendo M., Fossen F., Kritikos A. (2010) The impact of risk attitudes on entrepreneurial survival. Journal of Economic Behaviour & Organisation, 76, 45-63.
 10. Chou C., Shen C., Hsiao H. (2011) The Influence of Entrepreneurial Self-Efficacy on Entreprenurial Learning Behavior - Using Entreprenurial Inteniton as the Mediator Variable, International Business and Management, 3(2), 7-11.
 11. Davidsson P. (1995) Determinants of entrepreneurial intentions. RENT IX Workshop materials, Piacenza, Italy, November, 23-24.
 12. Dutta D., Thornhill S. (2007) The evolution of growth intentions: Toward a cognitionbased model, Journal of Business Venturing, 23, 307-332.
 13. Falck O., Woessmann L. (2010) School Competition and Students' Entrepreneurial Intentions: International Evidence Using Historical Catholic Roots of Private Schooling, Discussion Paper No 5024, June, IZA.
 14. Fishbein M., Cappella J. N. (2006) The Role of Theory in Developing Effective Health Communications, Journal of Communication, 56 (Issue Supplement s1), 1-17.
 15. Gelderen M., Brand M., Praag M., Bodewes W. (2008) Explaining entrepreneurial intentions by means of the theory of planned behaviour, Career Development International,13(6), 538-559.
 16. Giacomin O., Janssen F., Pruett M., Shinnar R.S., Llopis F., Toney B. (2011) Entrepreneurial intentions, motivations and barriers: Differences among American, Asian and European students. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 219-238.
 17. Graevenitz G., Harhoff D., Weber R. (2010) The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(1), 90-112.
 18. Gupta V.K., Turban D.B, Bhawe N.M. (2008) The effect of gender stereotype activation on entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology, 93(5), 1053- 1061.
 19. Henderson R., Robertson M. (2000) Who wants to be an entrepreneur? Young adult attitudes to entrepreneurship as a career, Career Development International, 5(6), 279-287.
 20. Iakovleva T., Kolvereid L., Stephan U. (2011) Entrepreneurial intentions in developing and developed countries, Education and Training, 53(5), 353-370.
 21. Krueger N., Reilly M., Carsrud A. (2000) Competing models of entrepreneurial intentions, Journal of Business Venturing, 15, 411-432.
 22. Liñán F., Urbano D., Guerrero M. (2011) Regional variations in entrepreneurial cognitions: Start-up intentions of university students in Spain. Entrepreneurship & Regional Development, 23(3-4), 187-215.
 23. Maio G.R., Haddock G. (2010) The Psychology of Attitudes and attitude change. SAGE Publications.
 24. Markman G.D., Balkin D.B., Baron R.A. (2002) Inventors and New Venture Formation: The Effects of General Self-Efficacy and Regretful Thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, 149-165.
 25. Marlow S. (2006) Human resource management in smaller firms: A contradiction in terms? Human Resource Management Review, 16, 467-477.
 26. Oosterbeek H., Praag M., Ijsselstein A. (2010) The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54(3), 442-454.
 27. Shapero A. (1982) Social Dimensions of Entrepreneurship, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 28. Shiney Ch. (2011) An analytical study on entrepreneurial attitude among the management graduates with special reference to Nagpur Region. International Journal of Business Economics and Management Research, 2(11).
 29. Turker D., Selcuk S.S. (2009) Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159.
 30. Veciana J.M, Aponte M., Urbano D. (2005) University Students' Attitudes Towards Entrepreneurship: A Two Countries Comparison. International Entrepreneurship and Management Journal, 1(2).
 31. Welter F. (2001) Who Wants to Grow? Growth Intentions and Growth Profiles of (Nascent) Entrepreneurs in Germany. Babson-Kauffman Entrepreneurship Research Conference (BKERC), Vol. 8.
 32. Wiklund J. (2001) Growth motivation and its influence on subsequent growth', Frontiers of Entrepreneurship Research.
 33. Wilson F., Kickul J., Marlino D. (2007) Gender, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Etnrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Theory and Practice, May.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu