BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Grzegorz Leopold Seidler o poglądach na biurokrację
Grzegorz Leopold Seidler's View of Bureaucracy
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2014, vol. 61, nr 1, s. 193-203
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Biurokracja
Public administration, Bureaucracy
Seidler Grzegorz Leopold
Abstrakt
W artykule omówiono w jaki sposób w swoich badaniach G.L. Seidler odczytywał dzieje administracji publicznej, w tym historię biurokracji - od lat Oświecenia po doktrynę M. Webera.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G.L. Seidler, W poszukiwaniu naczelnej idei, Lublin 1984, s. 19, 42 (wyd. 2, Lublin 2002).
 2. G.L. Seidler, W poszukiwaniu idei ustrojowej (Lublin 2002).
 3. G.L. Seidler, Notatki o racjonalizmie, Lublin 1998, s. 5.
 4. G.L. Seidler, W nurcie Oświecenia (Lublin 1984; wyd. 2, Lublin 2002).
 5. M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 1998, s. 131-133.
 6. G.L. Seidler, Koncepcja biurokracji w Oświeceniu, "Studia Nauk Politycznych" 1983, nr 4(64), s. 41-51.
 7. G.L. Seidler, Z zagadnień filozofii prawa, t. 2, Lublin 1984, s. 107-137.
 8. G.L. Seidler, Józefa Olszewskiego koncepcja biurokracji, ,Annales UMCS. Sectio G" 1985/1986, Vol. XXXII/XXXIII, s. 1-25.
 9. Biurokracja, pod red. J. Łukasiewicza, Rzeszów 2006, s. 398-403,409-417.
 10. G.L. Seidler, Weberowska koncepcja biurokracji, [w:] Państwo, prawo, obywatel. Zbiór studiów dla uczczenia 60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej profesora Adama Łopatki, Wrocław 1989, s. 179-189.
 11. H. Izdebski, Historia administracji a historia biurokracji, "Państwo i Prawo" 1975, nr 5.
 12. G.L. Seidler, Zwei konzeptionem der Bürokratie, Insbruck 1987, s. 38.
 13. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce, Warszawa 2007, s. 17 i n.
 14. M. Albrowa, Bureaucracy, Londyn 1970.
 15. E. Sokalska, Biurokracja jako metoda funkcjonowania nowoczesnej administracji w ujęciu Mam Webera, [w:] Studia prawno-ustrojowe, 2, Olsztyn 2003, s. 119.
 16. J. Hausner, Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych pod red. K. Zuby (Toruń 2007), s. 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/g.2014.61.1.193
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu