BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danilewicz Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Redefinicja ról w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji wiedzy
Redefinition of Roles in Human Resource Management in Knowledge Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 151-159, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje, Wiedza
Human Resources Management (HRM), Competences, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przygotowanym referacie przeprowadzono rozważania na temat ewolucji roli departamentu ZZL w organizacjach w związku z rozwojem nowego podejścia w zarządzaniu organizacją: koncepcji zarządzania wartością firmy (Value Based Management). Taki paradygmat wymusza zmianę postrzegania departamentu ZZL z jednostki, która pełni funkcje pomocnicze i jest jedynie źródłem kosztów. W nowoczesnych organizacjach departament ZZL staje się partnerem strategicznym, który tworzy wartość przez współtworzenie strategii, jej wdrażanie, sprawność administracyjną, budowanie zaangażowania członków organizacji oraz przewodzenie zmianom kulturowym.(abstrakt oryginalny)

The author presents the evolution of the role of HR department in modern organizations as the effect of development of new conception of management: Value Based Management. The author describes the need of change of the character of HR Department as the strategic partner in organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski J., Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania, "Personel i Zarządzanie" 1998, nr 6.
 2. Buyens D., de Vos A., The added value of the HR department, "HRM Journal" 2001, no 3.
 3. Heninborh-Buhaj M., Współczesny menedżer HR w zarządzaniu przedsiębiorstwem wielokulturowym, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 4. Hoag B., Cooper C.L., Managing Value-based Organizations, Edward Elgar Publishing, Northampton 2006.
 5. Kromling L.K., Calcom considers HR a business Unit, "Personnel Journal" 1993, no 2
 6. Lewicka D., Orlińska-Gondor A., Poziom kompetencji polskich menedżerów personalnych - analiza na podstawie badań empirycznych, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 7. Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Wolters Kluwer 2006.
 8. Martin J.D., Petty J.W., Value Based Management. The Corporate Response to the Shareholder Revolution, Oxford University Press, 2000.
 9. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 11. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
 12. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 13. Sikorski C., Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma, Antykwa, Kluczbork-Łódź 2000.
 14. Solomon P., Young R., Performance-Based Earned Value, Wiley-IEEE Computer Society Press, Hoboken 2006 .
 15. Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2006.
 16. Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009.
 17. Ulrich D., Human Resource Champions, Harvard Business School Press, Boston 2007.
 18. Ulrich D., Brockbank W., The HR Value Proposition, Harvard Business School Press, Boston 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu