BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durniat Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Menedżer w sytuacji zagrożenia organizacji mobbingiem - diagnoza, interwencja, przeciwdziałanie
Manager in the Situation of Risk of Mobbing in an Organisation - Diagnosing, Intervention and Counteracting
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 160-168, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Mobbing, Kwestionariusze, Organizacja
Mobbing, Questionnaire, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy rozpoznawania mobbingu i przeciwdziałania mu w miejscu pracy. Autorka artykułu, wieloletnia badaczka mobbingu w polskich organizacjach, prezentuje wybrane elementy autorskiego modelu mobbingu wsparte wynikami badań własnych. Wyniki tych badań ukazują charakter opisywanego fenomenu i rolę społecznych, kulturowych oraz organizacyjnych uwarunkowań opisywanej patologii w pracy. Autorka wskazuje również na inne bliskie mobbingowi dysfunkcyjne zachowania organizacyjne, które niekiedy niesłusznie utożsamiane są z mobbingiem. Podjęte rozważania pozwalają na wysnucie wielu ważnych, implementacyjnych wniosków dla pragnących przeciwdziałać mobbingowi w organizacji pracodawców i menedżerów.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to diagnosing and counteracting bullying in the workplace. After having researched various aspects of mobbing in Polish organizations for many years the author of the article presents the elements of her original model of the above phenomenon along with selected results of her research on social, organizational and cultural bullying conditions. The results of the authors research and the discussion that follows them may be found interesting by employers and managers involved in the process of counteracting bullying in the workplace.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Durniat K., Mobbing jako patologia organizacji i zarządzania - doniesienia z badań własnych [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009.
 2. Durniat K., Mobbing jako patologia społeczna, [w:] J. Klebaniuk (red.), Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2006a.
 3. Durniat K., Mobbing jako przejaw deficytów kompetencyjnych współczesnej organizacji [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.) Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008a.
 4. Durniat K., Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego, [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007.
 5. Durniat K., Społeczno-organizacyjne uwarunkowania mobbingu - niepublikowana praca doktorska, 2008b.
 6. Durniat K., The supra-cultural dimension of mobbing as psychopathology of conteporary society, [w:] J. Mesjasz, A. Czapiga (red.), Psychopatologies of Modern Society, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006b.
 7. Durniat K., Kulczycka A., Metodologiczne problemy badania mobbingu, [w:] T. Listwan (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1032, Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, AE, Wrocław 2004.
 8. Durniat K., Kulczycka A., Operacjonalizacja mobbingu w kontekście badań międzykulturowych, [w:] T. Listwan, S.A., Witkowski (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1132, Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, AE, Wrocław 2006c.
 9. Girard R., Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, przekład E. Burska, Pax-Inco Veritas, Warszawa 2002.
 10. Hirigoyen M.-F., Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, W Drodze, Poznań 2002.
 11. Hirigoyen M.-F., Molestowanie w pracy, W Drodze, Poznań 2003.
 12. Leymann H., Mobbing and psychological terror at workplace, "Violence and Victims" 1990, vol. 5, no 2.
 13. Leymann H., The content and development of mobbing at work, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 1996, 5(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu