BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębosz Magdalena (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wizerunek kraju pochodzenia w kontekście ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne
The Image of Country-of-origin in Context of the Companies Expansion on Foreign Markets
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 758-768, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Marka, Marka produktu, Pozycjonowanie marki, Kraj pochodzenia produktu, Współpraca, Badania empiryczne
Brand, Product brand, Brand positioning, Country of origin (COO), Cooperation, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Niniejsze opracowanie powstało w ramach realizacji projektu badawczego SONATA1 nr 2011/01/D/HS4/03442, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Abstrakt
W artykule potwierdzono wpływ wizerunku kraju pochodzenia na wizerunek marki produktu w przypadku zastosowania strategii marki zagranicznej, marki lokalnej oraz współpracy marki zagranicznej z marką lokalną, w zależności od kategorii produktu. Wykorzystanie wizerunku marki lokalnej wpływa pozytywnie na pozycjonowanie nieznanej na rynku marki zagranicznej, niezależnie od rodzaju produktu. (abstrakt oryginalny)

The article confirmed the impact of the image of country-of-origin on the product brand image during implementation of foreign brand strategy, local brand strategy and cooperation between local and foreign brands, taking into account the product category. The image of local brand has a positive impact on the positioning of unknown foreign brand, regardless of the type of product. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abratt, R., Motlana, P. (2002). Managing co-branding strategies: Global brands into local markets. Business Horizons, Vol. 10-11, 43-50.
 2. Cher-Min, F., Chun-Ling, L., Yunzhou, D. (2014). Consumer Animosity, Country of Origin, and Foreign Entry-Mode Choice: A Cross-Country Investigation. Journal of International Marketing, Vol. 22(1), 62-76.
 3. Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Duliniec, E. (2009). Marketing międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Gardeła, A., Budzanowska, M. (2002). Powiedz mi skąd pochodzisz... Marketing w Praktyce, nr 5, 60-61.
 6. Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Grębosz, M. (2013). Co-branding. Koncepcja i uwarunkowania rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 8. Grębosz, M., Otto, J. (2013). International expansion of brands by realization of co-branding strategy. Journal of Economics & Management, Vol. 14, 77-87.
 9. Grębosz, M., Otto, J. (2014). Wykorzystanie map percepcji podczas realizacji strategii co-brandingu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 337, 51-59.
 10. Karcz, K., Kędzior, Z. (1999). Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych. Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach.
 11. Keller, K.L. (2011). Strategiczne zarządzanie marką. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer.
 12. Meyer, B. (2010). Kształtowanie marki przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy PZU, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 55, 219-228.
 13. Skorek, M. (2013). Marka we współczesnym przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Szulce, H., Janiszewska, K. (2006). Zarządzanie marką. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 15. Ueltschy, L.C., Lacroche, M. (2004). Co-Branding Internationally: Everybody Wins? Journal of Applied Business Research, Vol. 20(3), 91-103.
 16. Urbanek, G. (2002). Zarządzanie marką w warunkach globalizacji gospodarki. Marketing i Rynek, nr 10, 14.
 17. Voss, K.E., Tansuhaj, P.S. (1999). A consumer perspective on foreign market entry: building brands through brand alliances. Journal of International Consumer Marketing, Vol. 11(2), 39-58.
 18. Wiktor, J.W., Oczkowska, R., Żbikowska, A. (2008). Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu