BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk-Hugiet Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Egzogeniczna selekcja vs. endogeniczna adaptacja
Exogenous Selection vs. Endogenous Adaptation
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 769-783, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Ekologia, Organizacja, Teoria ewolucyjna w ekonomii
Ecology, Organisation, Evolutionary theory in economics
Uwagi
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00647, streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł lokuje się w ewolucyjnym nurcie badań organizacji, a w szczególności ekologii organizacji. Eksponuje podejście deterministyczne i woluntarystyczne w wyjaśnianiu procesu zmian. Na bazie poczynionych ustaleń wyjaśniono, że ekologia populacji w swoich pierwotnych zamierzeniach przeciwstawiająca się podejściu adaptacyjnemu (sytuacyjnemu) wcale tak bardzo nie odbiega od adaptacji, ponieważ na wyższym poziomie analizy selekcja ze strony otoczenia wyraża się adaptacją organizacji. (abstrakt oryginalny)

Article is located in the evolutionary stream of researching organizations, in particular the ecology of the organization. It exposes a deterministic approach and voluntary approach in explaining the process of change. On the basis of findings it was explained that the population ecology in their original assumptions opposes the adaptive approach (situational), does not differ so much from the adaptation perspective, as at the higher level of analysis environmental selection is expressed in adaptation of the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abatecola, G. (2014). Research in organizational evolution. What comes next? European Management Journal, 434-443.
 2. Aldrich, H. (1979). Organizations and Environments. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 3. Aldrich, H. E. (1999). Organizations Evolving. Londyn: Sage.
 4. Barnett, W. P. i McKendrick, D. G. (2004). The red queen effect. Administrative Science Quarterly, 49, 535-571.
 5. Baum, J. A. i Powell, W. W. (1995). Cultivating an Institutional Ecology of Organizations: Comment on Hannan, Carroll, Dundon, and Torres. American Sociological Review (60), 529-538.
 6. Baum, J. A. i Singh, J. V. (1994). Organizational hierarchies and evolutionary processes: Some reflections on theory of organizational evolution. W J. A. Baum i J. V. Singh (Red.), Evolutionary Dynamics of Organizations (3-22). Nowy Jork: Oxford University Press.
 7. Burgelman, R. A. (1991). Intraorganizational ecology of strategy making and organizational adaptation: Theory and field research. Organization Science (2), 239-262.
 8. Carroll, G. R., Dobrev, S. D. i Swaminathan, A. (2002). Organizational processes of resource partitioning. Research in Organizational Behavior, 24, 1-40.
 9. Dobrev, S. D. (2007). Competing in the Looking Glass Market: Imitation, Resources, and Crowding. Strategic Management Journal, 28, 1267-1289.
 10. Dollimore, D. E. (2014). Darwinism and Organizational Ecology: A Reply to Reydon and Scholz. Philosophy of the Social Sciences, 44(3), 375-382.
 11. Dollimore, D. i Gomes, E. (2014). The Meaning of Evolutionary Language in the Study of Organizations: Lost in Translation? WINIR Inaugural Conference 2014. Londyn.
 12. Fortune, A. i Mitchell, W. (2012). Unpacking Firm Exit at the Firm and Industry Levels: The Adaptation and Selection of Firm Capabilities. Strategic Management Journal (33), 794-819.
 13. Galeotti, A. i Goyal, S. (2010). Network Games. The review of economic studies, 77(1), 218-244.
 14. Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press.
 15. Goyal, S. i Yoshi, S. (2003, April). Networks in Collaboration in Oligopoly. Games and Economic Behavior (43), 57-85.
 16. Hannan, M. T. i Carroll, G. (1992). Dynamics of Organizational Populations. Nowy Jork: Oxford University Press.
 17. Hannan, M. T. i Freeman, J. (1977). The Population Ecology of Organizations. American Journal of Sociology, 82(5), 929-964.
 18. Hannan, M. T. i Freeman, J. (1984, April). Structural Inertia and Organizational Change. American Sociological Review, 49(2), 149-164.
 19. Hannan, M. T. i Freeman, J. (1989). Organizational Ecology. Cambridge: Harvard University Press.
 20. Hannan, M. T. i Freeman, J. H. (1987, January). The Ecology of Organizational Founding: American Labor Unions, 1836-1975. American Journal of Sociology, 92(4), 910-943.
 21. Hannan, M. T., Pólos, L. i Carroll, G. R. (2007). Logics of Organization Theory: Audiences, Codes, and Ecologies. Princeton: Princetone University Press.
 22. Hsu, G. i Hannan, M. T. (2005). Identities, Genres, and Organizational Forms. Organization Science, 16(5), 474-490.
 23. Klepper, S. (1997). Industry Life Cycles. Industrial and Corporate Change, 6(1), 145-182.
 24. Klepper, S. (2002). Firm Survival and the Evolution of Oligopoly. The RAND Journal of Economics, 33(1), 37-61.
 25. Lakshman, C. (2012). Attributional Assumptions of Organizational Schools of Thought: Classification, Evaluation, and Managerially Relevant Knowledge. European Management Review, 9, 153-167.
 26. Mathews, J. (2001). Competitive Interfirm Dynamics within an Industrial Market System. DRUID Nelson & Winter conference. Aalborg, Dania.
 27. McKinley, W. (2011). Organizational Contexts for Environmental Construction and Objectification Activity. Journal of Management Studies, 48(4), 804-828.
 28. Nemancich, L. A. i Keller, R. T. (2006). Leading through the exploration/exploitation paradox: How top executives define their firm's innovation trajectory. Annual Meetings of the Academy of Management. Atlanta.
 29. Pólos, L., Hannan, M. T. i Carroll, G. R. (2002). Foundation of a Theory of Social Firms. Industrial and Corporate Change, 11(1), 85-115.
 30. Reydon, T. A. i Scholz, M. (2009). Why organizational ecology is not a Darwinian research program. Philosophy of the Social Sciences, 39(3), 408-439.
 31. Reydon, T. A. i Scholz, M. (2014). Darwinism and Organizational Ecology: A case of Incompleteness or Incompatibility? Philosophy of the Social Sciences, 44(3), 365-374.
 32. Weick, K. E. (2003). Theory and practice in the real world. W H. Tsoukas i C. Knudsen (Red.), The Oxford handbook of organization theory (453-475). Oxford: Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu