BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajdak Maja (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Malewska Kamila (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Proces adaptacji do otoczenia jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw
The Process of Adaptation to the Environment as a Factor for Modern Enterprises Competitive Advantage
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 784-797, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Przewaga konkurencyjna, Otoczenie przedsiębiorstwa, Kompetencje kluczowe
Enterprises, Competitive advantage, Enterprise environment, Core competencies
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Studia literaturowe w zakresie zwinności prowadzono w ramach projektu badawczego pt. "Zwinność przedsiębiorstw w procesie przystosowania się do otoczenia i jego zmian", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC - 2013/11/D/HS4/03858
Abstrakt
Podstawowym celem strategii biznesowej współczesnych przedsiębiorstw jest budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wyszukiwanie atrakcyjnych przestrzeni rynkowych. Ze względu na zmienność i nieprzewidywalność otoczenia możliwe jest to przede wszystkim dzięki umiejętności adaptacji oraz szybkiej reakcji na zmiany. Celem artykułu jest prezentacja procesu adaptacji do otoczenia jako współczesnego źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Proces ten przedstawiony został w postaci trójstopniowej piramidy, w skład której wchodzą "dobre zarządzanie", wyróżniające zasoby i umiejętności oraz koncepcja zwinnego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The main target of a business strategy in a contemporary company is creating competitive advantage through finding attractive market areas. Due to the changeability and unpredictability of the environment, it is possible mainly owing to adaptation abilities and quick reaction to changes. The aim of the article is to present the adaptation process to the environment as a contemporary source of competitive advantage of a company. This process has been presented as a three-stage pyramid with "good management", outstanding resources and the concept of an agile company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney, J.B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management.
 2. Bloodgood, J.M., Hornsby, J.S., Hayton, J.C., Organizational resourcefulness: The role of purposeful resource fokus vacillation In implementing corporate entrepreneurship, http://dx.doi.org/10.1108/S1074-7540(2013)0000015008, s. 127, data pobrania: 24.01.15.
 3. Brown, S.L., Eisenhardt, K.M. (1998). Competing on the Edge. Strategy as a structural chaos. Boston: Harvard Business School Press.
 4. Doz, Y., Kosonen, M. (2008). Fast Strategy, How strategic agility will help you stay ahead of the game. Great Britain: Wharton School Publishing.
 5. Dytwald, J.A. (1996). Zasoby przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 3.
 6. Grant, R. M. (2011). Współczesna analiza strategii, Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Hamel, G., Prahalad C.K. (1990). The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May-June.
 8. Kay, J. (1996). Postawy sukcesu firmy. Warszawa: PWE.
 9. Li, Y., Zhao, Y., Tan, J., & Liu, Y. (2008). Moderating effects of entrepreneurial orientation on market orientation-performance linkage: Evidence from Chinese small firms, Journal of Small Business Management, 46(1).
 10. Malewska, K. (2005). Strategia zasobowa jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: M. Moszkowicz, Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania, Prace naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
 11. Mayer-Schönberger, V., Cukier, K. (2014). Big Data, Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa: MT Biznes.
 12. Mintzberg, H., Lampel, J., Quinn, J.B., Ghoshal, S. (2003). The Strategy Process. Concepts, Context, Cases, Pearson Education Limited, Edinburgh.
 13. Payne, G. T. (2006). Examining configurations and firm performance in suboptimal equifinality context, Organization Science, 17(6).
 14. Peteraf, M.A. (1993). Strategic Cornerstone of Competitive Advantage: a Resources Based View, Strategic Management Journal, vol. 14.
 15. Petts, N. (1997). Building growth on core competences - a practical approach, Long Range Planning, 30(4).
 16. Pierścionek, Z., www.centrumwwiedzy.edu.pl/cw/index,php?sn=130&ca=376&al.=dd1, s. 3, 15.12.14.
 17. Rudnicki, J., Przedsiębiorstwo Agile, Logistka produkcji, www.log24.pl (data pobrania 13.01.2015).
 18. Rumelt, R. (1991). How much the industry matter?, Strategic Management Journal, March.
 19. Sajdak, M. (2013). Innowacyjność jako niezbędna cecha zwinnego przedsiębiorstwa, Nauki o Zarządzaniu, nr 1(14). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 20. Stalk, G., Evans, P., Shulman, L. (1992). Competing on capabilities, Harvard Business Review, March/April 1992, w: B. De Wit, R. Meyer, M., Huygens, Strategy. Process, Content, Context. An International Perspective. Minneapolis: West Publishing Company.
 21. Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Fundie, T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Felberg S.A.
 22. Wells, J.R. (2014). Inteligencja strategiczna, Jak stworzyć mądrą firmę, Rebis, Poznań.
 23. Worley, Ch. G., Williams, T., Lawler, III E. E. (2014). The agility factor. Building adaptable organizations for superior performance. USA: Jossey-Bass.
 24. Zaheer, A., G. Bell (2005). Benefiting from Network position: firm capabilities, structural holes and performance, Strategic Management Journal, 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu