BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakon Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Mikrofundamenty rozwoju sieci międzyorganizacyjnych
Microfoundations of Interorganizational Networks Development
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 798-807, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój, Zarządzanie strategiczne, Organizacje sieciowe, Sieci międzyorganizacyjne
Development, Strategic management, Network organisations, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Badania nad sieciami międzyorganizacyjnymi prowadzone są, podobnie jak większość współczesnych badań w zarządzaniu strategicznym na zagregowanym poziomie analizy. Obecne rozumienie tego zjawiska oparte jest na założeniu istnienia celów strategicznych, których osiąganie w coraz większym stopniu zależne jest od zdolności i zręczności instrumentalnego wykorzystania sieci przez organizacje. Pozostawia to jednak znaczące luki w zrozumieniu sieci gospodarczych. Podejście do ich badania na poziomie mikrofundamentów pozwala zrozumieć decyzje i zachowania ludzi w organizacji, które skutkują usieciowieniem strategii. Artykuł proponuje także przegląd ram teoretycznych prowadzenia badań mikrofundamentów rozwoju sieci międzyorganizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Our understanding of strategic networks is vastly grounded in the assumption of clear-cut strategic goals, which are increasingly constrained by the ability and dexterity in instrumental network's use by organization. However, this leaves significant gaps in understanding networks. A microlevel approach offers opportunities of better understanding individuals' decisions and behaviours, which result in strategic networking. This paper also offers a review of theoretical frameworks applicable to microfoundations of strategic networks development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386-405.
 2. Czakon, W. (2009). Network governance dynamics impact on intellectual property management: the case of a franchise system. International Journal of Intellectual Property Management, 3(1), 23-38.
 3. Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Czernek, K. & Czakon, W. (2015). Institutions in interorganizational collaboration within tourist regions: the case of Poland, (in) Tourism Management, Marketing and Development: Performance, Strategies and Sustainability, Mariani M. et al. (eds.) Palgrave Mac Millian, New York: in press.
 5. Donada, C. (2002). Generating cooperative gain in a vertical partnership: A supplier's perspective. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 19(2), 173-183.
 6. Doz, Y. L. (1996). The evolution of cooperation in strategic alliances: Initial conditions or learning processes?. Strategic Management Journal, 17(S1), 55-83.
 7. Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23(4), 660-679.
 8. Felin, T., & Foss, N. J. (2005). Strategic organization: A field in search of micro-foundations. Strategic Organization, 3(4), 441-455.
 9. Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: the problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 481-510.
 10. Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(S2), 109-122.
 11. Håkansson, H., & Snehota, I. (2006). No business is an island: The network concept of business strategy. Scandinavian Journal of Management, 22(3), 256-270.
 12. Hinterhuber, H. H., & Levin, B. M. (1994). Strategic networks-the organization of the future. Long range planning, 27(3), 43-53.
 13. Hurmelinn-Laukkanen, P., & Puumalainen, K. (2007). Nature and dynamics of appropriability: strategies for appropriating returns on innovation. R&D Management, 37(2), 95-112.
 14. Jarzabkowski, P., & Paul Spee, A. (2009). Strategy-as-practice: A review and future directions for the field. International Journal of Management Reviews, 11(1), 69-95.
 15. Jones, C., Hesterly, W. S., & Borgatti, S. P. (1997). A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms. Academy of Management Review, 22(4), 911-945.
 16. Kale, P., Singh, H., & Perlmutter, H. (2000). Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: building relational capital, Strategic Management Journal, 21(3), 217-237.
 17. Klimas, P. (2011). Wymiary bliskości w sieciach innowacji. Przegląd Organizacji, (4), 16-20.
 18. Mintzberg, H., & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 6(3), 257-272.
 19. Niemczyk, J. (2013). Strategia: od planu do sieci. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 20. Oliver, C. (1990). Determinants of interorganizational relationships: Integration and future directions. Academy of Management Review, 15(2), 241-265.
 21. Ouchi, W. G. (1980). Markets, bureaucracies, and clans. Administrative Science Quarterly, 129-141.
 22. Poppo, L., & Zenger, T. (2002). Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements?. Strategic Management Journal, 23(8), 707-725.
 23. Powell, W. W., & Colyvas, J. A. (2008). Microfoundations of institutional theory. The Sage handbook of Organizational Institutionalism, (in) The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, Greenwood, E. et al. (eds.), Sage Publications, London, s. 276-298.
 24. Romanowska, M., & Trocki, M. (2002). Przedsiębiorstwo partnerskie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 25. Salancik, G. & Pfeffer, J. (1978). The external control of organizations: A resource dependence perspective. Harper and Row.
 26. Simon, H. A. (1972). Theories of bounded rationality. Decision and Organization, 1(1), 161-176.
 27. Stańczyk-Hugiet, E. (2013). Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 28. Zakrzewska-Bielawska, A. (2013). Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech. Przegląd Organizacji, 2, s. 3-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu