BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszek Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako nowy obszar odpowiedzialności menedżerskiej
Creating Enterprise Image as a New Area of Manager's Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 203-213, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Role kierownicze, Wizerunek przedsiębiorstwa, Odpowiedzialność kierownictwa
Managerial roles, Company image, Manager's liability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do najważniejszych zadań kierownictwa należy kształtowanie pozytywnej reputacji firmy. Odpowiedzialność menedżerów dotyczy wzmacniania pięciu czynników decydujących o dobrym wizerunku przedsiębiorstwa wśród jego interesariuszy. W odniesieniu do widoczności rola liderów koncentruje się na budowaniu dobrych relacji z mediami i odpowiednim wyborze, organizacji i kontroli działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W obszarze wyróżniania się kierownictwo odpowiada za właściwy wybór wartości organizacyjnych, skuteczne ich upowszechnianie i wbudowywanie we wszystkie elementy sytemu zarządzania, wybór atrybutów najpełniej identyfikujących firmę oraz kontrola działań pozycjonujących i prezentujących otoczeniu markę przedsiębiorstwa. W odniesieniu do wzmacniania autentyczności top management jest odpowiedzialny za konsensus co do rozumienia tożsamości firmy wśród pracowników, dbałość o jasne przekazywanie tożsamości interesariuszom przez odpowiednią strategię komunikacji, czuwanie nad zgodnością tych deklaracji z zachowaniami firmy.(abstrakt oryginalny)

One of the most important areas of top managers responsibility is that of successful building of good reputation. To do that they have to improve visibility, distinctiveness, authenticity, transparency and consistency throughout the company. Those activities cannot be realized by PR, advertising or HR departments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004.
 2. Basdeo D., Smith K., Grimm C., Rindova V., The impact of market actions on firm reputation, "Strategic Management Journal" 2006, vol. 27.
 3. Bennis W., Goleman D., O'Toole J., Przejrzystość w biznesie, MT Biznes, Warszawa 2008.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Cenker E., Public Relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
 6. Collins J., Porras J., Wizjonerskie organizacje, SPM Project, Wrocław 2003.
 7. Dąbrowski T., Reputacja przedsiębiorstwa, Oficyna, Kraków 2010.
 8. Fombrun Ch., Reputation. Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1996.
 9. Fombrun Ch., Van Riel C., Fame &Fortune. How successful companies build winning reputations, Prentice Hall, New York 2003.
 10. Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002
 11. Husted B., Governance choices for corporate social responsibility: to contribute, collaborate or internalize? "Long Range Planning" 36, 2003.
 12. Lencioni P., Niech wartości naprawdę coś znaczą, "Harvard Business Rewiev Polska", maj 2004.
 13. Porter M., Kramer M., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2007.
 14. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 15. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 16. Van Rekom, Deriving an operational measure of corporate identity, "European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, no 5/6.
 17. Zarębska A., Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu