BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobus Zbigniew (University of Life Sciences in Lublin), Panasiewicz Marian (University of Life Sciences in Lublin), Zawiślak Kazimierz (University of Life Sciences in Lublin), Sobczak Paweł (University of Life Sciences in Lublin), Mazur Jacek (University of Life Sciences in Lublin), Guz Tomasz (University of Life Sciences in Lublin), Nadulski Rafał (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Analysis of possibilities of obtaining essential oils from herbaceous plants waste
Analiza możliwości uzyskania olejków eterycznych z odpadów roślin zielarskich
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 59-64, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zioła, Rośliny przemysłowe, Badania właściwości fizycznych
Herbs, Industrial plants, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu stopnia rozdrobnienia suszu zielarskiego na zawartość olejków eterycznych. Do badań użyto odpady zielarskie pochodzące z następujących roślin: melisy lekarskiej, szałwii lekarskiej i rumianku. Surowiec podzielono na frakcje wykorzystując laboratoryjny separator pneumatyczny LPS 200 MC. Do analiz wybrano susz, który zatrzymał się na sitach o wielkości oczek: 100μm i 250μm. Oznaczenie zawartości olejku eterycznego w suszu wykonano zgodnie z zaleceniami normy BN-88/8192-04. Stwierdzono, że stopień rozdrobnienia ziół ma wpływ na zawartość olejku eterycznego. Większe wartości olejków zaobserwowano we frakcji o mniejszym stopniu rozdrobnienia. Otrzymane wyniki wskazują, że pozyskany odpad zielarski może być użyty do dalszego przerobu na olejki eteryczne.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the research results concerning the impact of the degree of crushing of dried herbs on the content of essential oils. Herbaceous waste from lemon balm, garden sage and camomile was used for the research. Raw material was divided into fractions with the use of a laboratory pneumatic separator LPS 200 MC. Dried herbs, which stayed at the sieve of meshes provided below, was selected for analysis: 100μm and 250μm. Determination of the content of essential oil in dried herbs was carried out according to the recommendations of a norm BN-88/8192-04. It was stated that the degree of crushing of herbs influences the content of essential oil. Higher values of essential oils were reported in a fraction of a lower degree of crushing. The obtained results prove that the obtained herb waste may be used for further processing into essential oils.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyropoulos, D.; Joachim Müller, J. (2014). Changes of essential oil content and composition during convective drying of lemon balm (Melissa officinalis L.). Industrial Crops and Products, 52, 118-124.
 2. BN-88/8192-04. Przyprawy korzenne. Oznaczanie zawartości olejków eterycznych.
 3. Burt, S. (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods-a review International. Journal of Food Microbiology, 94, 223-253.
 4. Klimek, R. (1957). Olejki eteryczne. Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego. Warszawa.
 5. Kowalski, R.; Wawrzykowski, J. (2009a). Effect of ultrasound-assisted maceration on the quality of oil from the leaves of thyme Thymus vulgaris L. Flavour and Fragrance Journal, 24, 69-74.
 6. Kowalski, R.; Wawrzykowski, J. (2009b). Essential oils analysis in dried materials and granulates obtained from Thymus vulgaris L., Salvia officinalis L., Mentha piperita L. and Chamomilla recutita L.. Flavour and Fragrance Journal, 24, 31-35.
 7. Nowak D.; Syta M. (2009). Identyfikacja wpływu stopnia rozdrobnienia, obróbki wstępnej i sposobu suszenia na zawartości barwników betalainowych w suszu z buraków. Inżynieria Rolnicza, 2(111), 131-137.
 8. Raal, A.; Orav, A.; Püssa, T.; Valner, C.; Malmiste, B.; Arak, E. (2012). Content of essential oil, terpenoids and polyphenols in commercial chamomile (Chamomilla recutita L. Rauschert) teas from different countries. Food Chemistry, 131, 632-638.
 9. Rudy, S.; Krzykowski, A.; Piędzia S. (2011). Analiza wpływu sposobu suszenia na zawartość olejków eterycznych w suszu z liści pietruszki. Inżynieria Rolnicza, 1(126), 237-243.
 10. Sacchetti, G.; Maietti, S.; Muzzoli, M.; Scaglianti, M.;, Manfredini, S.; Radice, M.; Bruni, R. (2005). Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods. Food Chemistry, 91, 621-632.
 11. Seidler-Łożykowska, K.; Bocianowski, J.; Król, D. (2013). The evaluation of the variability of morphological and chemical traitsof the selected lemon balm (Melissa officinalis L.) genotypes. Industrial Crops and Products, 49, 515- 520.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu