BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyś Aleksander (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Wiercioch Marian (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Skalska Danuta (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Szlachta Józef (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Luberański Adam (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Optimization of the shape of the claw of milking machine cluster using software for flow simulation
Optymalizacja kształtu kolektora aparatu udojowego z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji przepływów
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 65-72, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Badania właściwości fizycznych
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem badań była optymalizacja kształtu komory mlecznej kolektora z wykorzystaniem oprogramowania do obliczeniowej mechaniki płynów CFD. Przedstawiono wyniki symulacji przepływów cieczy w modelach kolektorów o różnych kształtach, w szczególności o różnych współczynnikach kształtu, definiowanych jako stosunek średnicy do wysokości. Analizowano prędkości przepływającej cieczy oraz wzajemne interakcje pomiędzy poszczególnymi strugami cieczy wypływającej z króćców wylotowych. Badania przeprowadzono przy wypływie cieczy od 0 do 10 kg•s-1, podciśnieniu od 38 do 50 kPa, symulowaniu wprowadzania powietrza do modelu kolektora. Stwierdzono, że najkorzystniejsze warunki przepływu osiąga się w modelach o współczynniku kształtu przyjmujących wartość około 3. Obliczone prędkości przepływu cieczy mieściły się w granicach od 0,05 do 1,2 m•s-1.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research was optimization of the shape of the milk part of claw chamber using Computational Fluid Dynamics (CFD) software. The results of the liquid flows simulation in claw models of various shapes, in particular with different aspect ratios (height to diameter ratios) were presented. The velocity of the fluid and the interactions between different streams of liquid flowing out of the inlets were analyzed. Research was carried out at a flow of fluid from 0 to 10 kg•s-1, a vacuum of 38 to 50 kPa, simulating air injection into the model of the claw. It was found that the best conditions are for models with an aspect ratio of about 3. Computed liquid flow rate ranged from 0.05 to 1.2 m•s-1.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jędruś, A. (2011). Ocena zastosowania nowej konstrukcji dojarki czteroćwiartkowej do określania wybranych parametrów zdolności wydojowej krów. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 81-86.
  2. Jędruś, A.; Lipiński, M. (2007). Właściwości funkcjonalne inteligentnego aparatu udojowego. Inżynieria Rolnicza, 2(90), 71-76.
  3. Juszka, H.; Lis, S.; Tomasik, M. (2008). Odwzorowanie przebiegu pulsacji metodami sztucznej inteligencji. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 131-137.
  4. Juszka, H.; Tomasik, M. (2005). Logika rozmyta w sterowaniu podciśnieniem w automatyzowanym doju krów. Acta Sci. Pol., Technica Agraria, Lublin, 4, 67-74.
  5. Krzyś, A.; Luberański, A.; Szlachta, J. (2013). Wpływ kształtu i objętości kolektora na wahania podciśnienia. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji biogazu". ITP o. Warszawa.
  6. Krzyś, A.; Szlachta, J.; Luberański, A.; Wiercioch, M. (2010). Wpływ przebiegu mechanicznego doju krów na zawartość komórek somatycznych w mleku przy zmiennej sile naciągu gum strzykowych w kubku udojowym. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 143-149.
  7. Pazzona, A.; Caria, M.; Murgia, L.; & Sistu, L. (2010). Effects of low vacuum levels on vacuum dynamics during milking. Italian Journal of Animal Science, 6(1s), 574-576.
  8. Sharif, A.; Muhammad, G. (2008). Somatic cell count as an indicator of udder health status under modern dairy production: A review. Pakistan Vet. J, 28(4), 194-200.
  9. Sitkowska, B. (2008). Effect of the cow age group and lactation stage on the count of somatic cells in cow milk. Journal of Central European Agriculture, 9(1), 57-62.
  10. Szczepaniak, J. (2010). Narzędzia wspomagające proces przygotowania produkcji maszyn rolniczych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 1, 8-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu