BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchta Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zdolności prognostyczne nowokeynesistowskich modeli DSGE małej skali wewnątrz próby : próba porównania dla gospodarki Polski
The in-Sample Forecasting Performace of New Keynesian Small Scale DSGE Models Comparison for Polish Economy
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 2(35), s. 49-67, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Model dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej, Modele stochastyczne, Estymacja bayesowska, Modele prognostyczne, Prognozy gospodarcze
Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE), Stochastic models, Bayesian estimation, Forecasting models, Economic forecast
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy dokonano porównania zdolności prognostycznych modeli DSGE małej skali wewnątrz próby. W porównaniu wykorzystano podstawowy, nowokeynesistowski model monetarny oraz model Ercega, Hendersona i Levina, który rozszerza model podstawowy na przypadek lepkich płac nominalnych. Dodatkowo w analizie ujęto modele VAR, które stanowią podstawę ułatwiającą porównania. Porównanie błędów prognoz pokazało, że lepszymi zdolnościami prognostycznymi w przypadku inflacji, produkcji oraz realnej stawki płac charakteryzował się model Ercega, Hendersona i Levina. Model ten charakteryzował się również mniejszymi błędami predykcji inflacji niż modele VAR. (abstrakt oryginalny)

This paper compares the in-sample forecasting performance of the new Keynesian small scale DSGE models. The comparison includes the standard sticky prices model and sticky prices and wages model of Erceg, Henderson and Levin. VAR models are used as the baseline. Comparison of forecasting errors has shown that Erceg, Henderson and Levin's model is characterized by better forecasting performance than the sticky prices model with respect to inflation, production and real wages. Moreover, it better predicts inflation than the VAR models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowski P., Reguła polityki pieniężnej dla Polski - porównanie wyników różnych specyfikacji, "Oeconomia Copernicana" 2011, nr 3.
 2. Baranowski P., Szafrański G., Reakcja gospodarki polskiej na szok polityki pieniężnej w małym modelu DSGE - na ile wybór metody estymacji determinuje wyniki?, "Bank i Kredyt" 2012, nr 4.
 3. Brzoza-Brzezina M., Rola naturalnej stopy procentowej w polskiej polityce pieniężnej, "Ekonomista" 2003, nr 5.
 4. Calvo G., Staggered Prices in Utility-Maximizing Framework, "Journal of Monetary Economics", 1983, nr 3.
 5. Canova F., Methods for Applied Macroeconomic Research, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2007.
 6. Diebold F., Mariano R.S., Comparing Predictive Accuracy, "Journal of Business & Economic Statistics" 1995, nr 3.
 7. Erceg Ch.J., Henderson D.W., Levin A.T., Optimal Monetary Policy with Staggered Wage and Price Contracts, "Journal of Monetary Economics" 2000, nr 46.
 8. Fernandez-Villaverde J., The econometrics of DSGE models, "SERIEs. Journal of the Spanish Economic Association" 2010, nr 1, s. 3-49.
 9. Gali J., Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle, Princeton University Press, Princeton 2008.
 10. Goodfriend M., King R.G., The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, "NBER Macroeconomics Annual" 1997.
 11. Grabek G., Kłos B., Utzig-Lenarczyk G., SOE-PL - model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na danych polskich. Metodologia, specyfikacja, wyniki estymacji i pierwsze zastosowania, "Materiały i Studia" 2007, nr 217.
 12. Guerron-Quintana P.A., Nason J.M., Bayesian Estimation of DSGE Models, "Working Paper" 2012, nr 2.
 13. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton-New Jersey 1994.
 14. Krajewski P., Comparison of Nominal and Real Rigidities: Fiscal Policy Perspective, "Comparative Economic Research" 2014, nr 1.
 15. Krajewski P., Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 16. Kuchta Z., Bayesian Estimation of Real Business Cycle Model: The Case of Poland, "AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research" 2011, nr 1.
 17. Kuchta Z., Piłat K., Zastosowanie modelu realnego cyklu koniunkturalnego Hansena do gospodarki Polski, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 11-12.
 18. McCandless G., ABC's of RBC's. Introduction to Dynamic Macroeconomic Models, Harvard University Press, Harvard 2008.
 19. Metropolis N., Rosenbluth A.W., Rosenbluth M.N., Teller A.H., Teller E., Equation of State Calculations by Fast Computing Machines, "The Journal of Chemical Physics" 1953, nr 6.
 20. Osiewalski J., Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 21. Schmitt-Grohe S., Uribe M., Solving Dynamic General Equilibrium Models Using a Second-order Approximation to the Policy Function, "Journal of Economic Dynamics & Control" 2004, nr 28.
 22. Smets F., Wouters R., An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area, "Journal of the European Economic Association" 2003, nr 5.
 23. Smets F., Wouters R., Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach, "American Economic Review" 2007, nr 4.
 24. Sungbae A., Schorfheide F., Bayesian Analysis of DSGE Models, "Econometric Review" 2007, nr 2-4, s. 113-172.
 25. Taylor J.B., Discretion Versus Policy Rules in Practice, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy" 1993, nr 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/11532
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu