BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzywda Danuta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej. Pojęcie i klasyfikacja
The Results of the Use of Electronic Computation. Meaning ana Classification
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 207, s. 167-188, tabl., schemat, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu rachunkowości
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Przetwarzanie danych, Postęp techniczny, Przedsiębiorstwo
Information Technology (IT), Data processing, Technical progress, Enterprises
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono użyteczność zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej dla sytemu ekonomicznego przedsiębiorstwa.

Classification of the results following from the employment of electronic computation constitutes the basis for their assessment. The existining in literature classification of the results in question can be described as making use of too many criteria and lacking in a uniform interpretation of particular categories of results. In the article an attempt has been made at the determination and classification of the results following from the employment of electronic computation combined with the organizational forms of their use. It seems that the presented classification enables in a simple way to determine each effect of their use taking into consideration the specific nature of the centers rendering computational services, enterprises' own centers and enterprises which take advantage of those centers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 2. Clifton K.D., Systems analysis for business data processing, Business Books, London 1972.
 3. Efektywne metody wyboru zastosowań komputerowych, Europejski Program Badawczy Diebolda, GBRI, Warszawa 1977, z. 67.
 4. Ferrier Y., 0 naukowym administrowaniu, PWE, Warszawa 1974.
 5. Gackowski Z., Informatyka w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1976.
 6. Gackowski Z., Ocena przygotowania użytkowników do stosowania ETO w zarządzaniu, "Maszyny Matematyczne" 1970, nr 4.
 7. Grindley K., Humble J., Skuteczność wykorzystania komputera, PWE, Warszawa 1979.
 8. Ilczuk J., Jerczyńska M., Efektywność systemów informatycznych zarządzania, PWE, Warszawa 1979.
 9. Informatyka - Poradnik dla ekonomistów, praca zb. pod. red. E. Niedzielskiej, PWE, Warszawa 1977.
 10. Kierczyński A., Efektywność komputeryzacji, PWE, Warszawa 1975.
 11. Kisielnicki J., Ekonomiczne problemy zautomatyzowanych systemów zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 12. Kisielnicki J., Organizacyjne problemy podwyższenia efektywności zastosowań informatyki w zarządzaniu, Problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu INFOGRYF '80.
 13. Krzywda D., Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym, praca doktorska, AE, Kraków 1982.
 14. Kuraś M., Ewolucja zastosowań informatyki w zarządzam u organizacjami gospodarczymi, "Problemy Ekonomiczne" 1977, nr 1.
 15. Manikonow A.C., Mietody rozrabotki awtomatizirowannych sistiem uprawienia, Energija, Moskwa 1973.
 16. Mitutinavich Y.S., Schellenberger R.E., Contdown to more efficiency -part 1, Data Management, Volume 14, Number 9, Sept. 1976.
 17. Mumford E., Ward T.B., Computers: Planning for People, London B.T. Batsford LTD., 1968.
 18. Niedźwiecki J., Kierunki zwiększenia efektywności ekonomicznej automatycznego przetwarzania informacji, Problemy Informatyki, CBRJ, Warszawa 1974.
 19. Nowicki A., Modernizacja systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1979.
 20. Nutzeffekt bei der Anwendung der EDVA, Rechenbetrieb Binnenhandel, 1973.
 21. Problemy określenia ekonomicznej efektywności mechanizacji i automatyzacji przetwarzania danych, praca zbiorowa pod red. S. Chajtmana, Politechnika Warszawska 1961.
 22. Siwoń B., Współczesne tendencje rozwoju rachunku kosztów i wyników, PWE, Warszawa 1972.
 23. Sowa K., Efektywność przetwarzania danych gospodarczych, PWE, Warszawa 1968.
 24. Spruch W., Strategia postępu technicznego - wstęp do teorii, PWN, Warszawa 1976.
 25. Wytyczne do planowania działalności automatycznego przetwarzania danych, Raport Europejskiego Programu Badawczego Diebolda, Warszawa 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu