BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilewicz Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Ewolucja polityki wspierania innowacyjności przedsiębiorstw prywatnych Unii Europejskiej
Evolution of European Union Innovation Development Policy Toward Private Enterprises
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3, s. 155-160, przypisy
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Inwestycje przedsiębiorstw prywatnych, Przedsiębiorstwo prywatne, Wspieranie przedsiębiorczości, Innowacje
Enterprise innovation, Private enterprises investments, Private enterprise, Entrepreneurship support, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł w sposób syntetyczny przedstawia dotychczasową logikę oraz instrumenty realizacji polityki wspierania innowacyjności przedsiębiorstw prywatnych UE. W oparciu o analizę wspólnotowego oraz krajowego ustawodawstwa, polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu zarysowane zostają kierunki ewolucji analizowanej polityki.(abstrakt oryginalny)

Article in comprehensive way presents the logic and instruments supporting innovativeness of private companies in the European Union. Basing on analysis of European Union and national legislation, Polish and foreign subject matter literature the policy evolution directions has been outlined. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Szekspir, Król Henryk V, w przekładzie St. Barańczaka [w:] W. Isaacson, Steve Jobs, , Kraków 2011, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu