BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haromszeki Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przywództwo w nowoczesnej organizacji non profit na przykładzie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu
Leadership in the Modern Non-Profit Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 214-223, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Przywództwo, Zarządzanie wiedzą, Organizacje non-profit
Leadership, Knowledge management, Non-profit organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu poszukuje się odpowiedzi na następujące pytania: jaka jest różnica między nowoczesną i tradycyjną organizacją non profit, czym charakteryzuje się przywództwo w organizacji non profit, jaką rolę w przewodzeniu ludźmi odgrywa zarządzanie wiedzą w organizacji non profit. W drugiej części artykułu opisano przywództwo w nowoczesnej organizacji non profit na przykładzie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.(abstrakt oryginalny)

The first part of the article seeks the answer to the following questions: 1. What is the difference between modern and traditional non-profit organization? 2. What characterizes the leadership of the non-profit organizations? 3. What is the role of knowledge management in leading people in non-profit organizations? The second part of the article describes the leadership in the modern non-profit organization on the example of the Lower Silesian Tourist Organization (DOT).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski P., Skala wartości schelerowskich - SWS, podręcznik, PTP, Warszawa 1995.
 2. Collins J., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje, MT Biznes, Warszawa 2008.
 3. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know?, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 4. Drucker P.F., Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny - NGOs, Warszawa 1995.
 5. Giddens A., Pierson C., Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of 6. Modernity, 1998.
 6. Gumkowska M., Herbst J.. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
 7. Haromszeki Ł., Przywódca organizacyjny przyszłości, 2010 (w druku).
 8. Kończal B., Teleinformator - szansa na pracę w swoim domu, Praca Gratka, www.gratka.pl, 2010.
 9. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa 2004.
 10. Krawiec F., Nowa gospodarka i wizja lidera XXI wieku, Difin, Warszawa 2009.
 11. Limański A., Drabik I., Przesłanki myślenia strategicznego w organizacjach non-profit, www.euroregiony.pl. 2010.
 12. Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 13. Plany DOT na rok 2010, www.dot.org.pl, 2010.
 14. Prentice W.C.H., Understanding leadership, "Harvard Business Review", Boston, MA, September-October 1961.
 15. Raport DOT za rok 2009, www.dot.org.pl, 2010.
 16. Sikorski C., Organizacje bez wodzów, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 17. Simon H.A., Organizations and markets, "Journal of Economic Perspectives", Spring 1991, 5.
 18. Statut Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/XIZWZSC/2005, www.dot.org.pl, 2010.
 19. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003 nr 96, poz. 873.
 20. Williams M., Mistrzowskie przywództwo, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 21. Witek-Crabb A., Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, (red.) A. Nalepka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu