BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosiewicz Henryk (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Intuicyjna orientacja menedżera: dostęp do wiedzy ukrytej
Intuitive Orientation of Manager: Access to Tacit Knowledge
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 234-243, rys., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Wiedza ukryta, Zarządzanie menedżerskie, Sprawczość
Tacit knowledge, Managerial managing, Causation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wskazano na zdolność do przeżywania wartości jako istotę orientacji intuicyjnej menedżera w sytuacji rynkowej. Orientacja intuicyjna jest szczególnie ważna w fazie preparacji działań, jako warunek sprawczości i twórczości kierowników. Wyjaśniając, na czym polega charyzma wybitnych menedżerów, zarysowano dynamiczny model podmiotu, a w jego tle określono znaczenie tzw. wiedzy intuicyjnej (ukrytej). W praktyce określenie dyspozycji miękkich kierowników wymaga zastosowania metod jakościowych (rozmowa, testy wyboru, testy projekcyjne). W tekście omówiono obrazkowy test zawodów M. Achtnicha jako narzędzie do badania szeroko rozumianych dyspozycji kierowniczych oraz oszacowania dostępu - w procesie decyzyjnym - do wiedzy ukrytej.(abstrakt oryginalny)

The article shows the ability to experience values as essence of intuitive orientation of a manager in the market situation. Intuitive orientation is especially important in the stage of activities preparation as a condition of efficacy and creativeness of managers. Explaining what charisma of outstanding managers relies on the article outlines the dynamic model of a subject and in its background it describes the meaning of so called intuitive knowledge (tacit). In practice defining the predispositions of soft managers requires to use qualitative methods (conversation, multiple choice test, projective tests). The article discusses Picture Profession Test by M. Achtnicht as a tool to study widely understood manager's predispositions and to estimate the access (in the decision making process) to tacit knowledge.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Achtnich M., Der Berufsbilder-Test. Projektives Verfahren zur Abklarung der Berufsneigung, Verlag Hans Huber Bern, Stuttgart, Wien 1979.
 2. Achtnich M., Wprowadzenie do testu obrazkowego zawodów i jego wykorzystnaie w poradnictwie zawodowym, "Revue de Psychologie Appliquée" 1988, vol. 38, no.
 3. Descartes R. (Kartezjusz), Rozprawa o metodzie, PWN, Warszawa 1988.
 4. Fromm E., Niech się stanie człowiek, PWN, Wrocław 1994.
 5. Goleman D., Inteligencja emocjonalna,Media Rodzina of Poznań, Poznań 2006.
 6. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 1999.
 7. Jarosiewicz H., Talenty jako źródła kompetencji zawodowych, [w:] S. Witkowski (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 8. Jarosiewicz H., Zastosowanie koncepcji czynności i wytworów K. Twardowskiego w analizie wytwarzania, [w:] W.S. Banaszak, D.K., Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009.
 9. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987.
 10. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, WydawnictwoA "Żak", Warszawa 1998.
 11. Kreutz M. ,Metody współczesnej psychologii, Warszawa 1962.
 12. Kulczycki M., Psychologiczne warunki radzenia sobie w życiu. Poradnictwo wobec złożoności problemów człowieka i świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.
 13. Kulczycki M., Działalność człowieka - aspekty podmiotowe i przedmiotowe, 1985.
 14. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wrocław 1955.
 15. Nuttin J., Struktura osobowości, PWN, Warszawa 1965.
 16. Obuchowski K., Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych, 1982.
 17. Sęk H., Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1984.
 18. Stasiakiewicz M., Testy projekcyjne, [w:] J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 19. Tokarski J., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 20. Twardowski K., O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki, [w:] K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965a.
 21. Twardowski K., O treści i przedmiocie przedstawień, [w:] K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965b.
 22. Twardowski K., Wyobrażenia i pojęcia, [w:] K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965c.
 23. Welch J., Byrne J.A., Jack: Straight from the Gut, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu