BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burchard-Dziubińska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Strategiczna rola metali ziem rzadkich w gospodarce opartej na wiedzy
Strategic Role of Rare-Earth Metals in the Knowledge-Based Economy
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 1(34), s. 21-33, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Metale ziem rzadkich, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Handel międzynarodowy, Surowce mineralne, Rynek surowców, Pierwiastki chemiczne
Rare earth minerals, Knowledge-based economy, International trade, Mineral resources, Materials market, Chemical elements
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule omawiana jest kwestia wykorzystania metali ziem rzadkich w różnych nowatorskich zastosowaniach i związane z tym strategiczne znaczenie tych pierwiastków dla dalszego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W rozważaniach uwzględniono problematykę zagrożeń ekologicznych, wynikających z eksploatacji metali ziem rzadkich oraz funkcjonowania światowego rynku. Wysoka zależność UE od importu metali ziem rzadkich stwarzać może w przyszłości pewne zagrożenia dotyczące ciągłości dostaw. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the question of the use of rare earth metals in a variety of innovative applications and related strategic importance of these elements for further development of the knowledge-based economy (KBE). The discussion included, issues of ecological risks associated with use of rare earth metals and the functioning of the global market. The high dependence of the EU on imports of rare earth metals may pose in the future certain risks associated with continuity of supply. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eichstaed I., Księga pierwiastków, Wiedza Powszechna, warszawa 1973.
 2. INFOS, nr 1(115), 12 stycznia 2012 r. Biuro Analiz Sejmowych, dostęp: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/8306DB0738B6B1F4C1257981004A4357/$file/Infos_115.pdf.
 3. Kingsnorth D. J., Rare earth - is supply critical in 2013, http://investorintel.com/wp-content/uploads/2013/08/AusIMM-CMC-2013-DJK-Final-InvestorIntel.pdf.
 4. Mały słownik chemiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
 5. Mineral Resource Estimate - Araxa Rare Earth Oxide-Phosphate-Niobium Project, Minas Gerais State, Brazil, Andreas Mining Services, on Behalf of MBAC Fertilizer Corp. 1th June 2012.
 6. Pui-Kwan Tse, The Mineral Industry in China http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2012/myb3-2012-ch.pdf.
 7. Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials, European Commission, Brussels, July 2010.
 8. Wiśniewski B., Rosnące znaczenie metali ziem rzadkich, [w:] Biuletyn Polski, Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013, 46 (1022).
 9. http://polskirynekmetaliziemrzadkich.pl.
 10. http://biznes.onet.pl/.
 11. http://tematy.forsal.pl/tematy/m/metale-ziem-rzadkich.
 12. http://www.metal-pages.com/metalprices.
 13. http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/ukryte-chinskie-skladniki-niemal-wszystkiego/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/11867
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu